hinduBrahmins

 ​​​--------------------------------------------------------------తెలుగు బ్రాహ్మణుల ఇంటిపేర్లుఅక్కన - అక్కన్న                         వెలనాటి నియోగులు                            ఆత్రేయ
అక్కన - అక్కన్న                         నందవరీకులు                                       ఆత్రేయ
అక్కన - అక్కన్న                         నందవరీ నియోగులు                            కౌండిన్య
అక్కనపల్లి                                    కరణకమ్మలు                                            భారద్వాజ
అక్కనప్రగడ - అక్కినప్రగడ - అక్కెనప్రగడ    వెలనాటి నియోగులు           కౌండిన్య
అక్కనప్రగడ                                ఆరువేల నియోగులు                              కౌండిన్య
అక్కనమంత్రి                               నియోగులు                                             కౌండిన్య
అక్కసన్న                                     నందవరీకులు                                       ఆత్రేయ
అక్కపూడి                                      తెలగాణ్యులు                                         ఆత్రేయ 
అక్కపెద్ది                                     వెలనాటి వైదికులు                                 కౌండిన్య
అక్కరాజు
అక్కల                                          వెలనాటి నియోగులు                             భార్గవ
అక్కల                                         ఆరువేల నియోగులు                               భారద్వాజ 
అక్కలకర్ర                                   కాసలనాటి నియోగులు                          హరిత
అక్కలకర్ర                                   వెలనాటి నియోగులు                              హరిత
అక్కలకర్ర                                   పాకనాటి నియోగులు                               హరిత
అక్కలదేవుని                              తెలగాణ్యులు                                            శ్రీవత్స
అక్కలరాజు                                 ఆరువేల నియోగులు                               కాశ్యప
అక్కలరాజు                                  వెలనాటి నియోగులు                             ముద్గల
అక్కాపంతుల                              ఆరువేల నియోగులు                              కాశ్యప
అక్కినపల్లి                                   ఆరామ ద్రావిడులు                                  భారద్వాజ 
అక్కాపంతుల                              ఆరామద్రావిడులు                                  భారద్వాజ
అక్కినపల్లి                                   ఆరామ ద్రావిడులు                                  కౌండిన్య
అక్కినపల్లి                                   ఆరామ ద్రావిడులు                                 భారద్వాజ
అక్కినపల్లి                                   గోల్కొండ వ్యాపారులు                             కౌండిన్య
అక్కినపల్లి                                   గోల్కొండ వ్యాపారులు                             భారద్వాజ
అక్కినేపల్లి
అక్కిప్రగడ                                   వెలనాటి నియోగులు                              భారద్వాజ
అక్కిపూడి                                     కరణకమ్మలు                                           భారద్వాజ
అక్కిపెద్ది                                     తెలగాణ్యులు                                            ఆత్రేయ
అక్కిపెద్ది                                     వెలనాటి వైదికులు                                 కౌశిక
అక్కిమంత్రి                                  వెలనాటి నియోగులు                            భారద్వాజ
అక్కిరాజు                                     కరణకమ్మలు                                          అగస్త్య
అక్కిరాజు                                    వెలనాటి నియోగులు                              కౌండిన్య
అక్కిరాజు                                    ఆరువేల నియోగులు                              పరాశర
అక్కిరాజు                                    ఆరువేల నియోగులు                              శాలంకాయన
అక్కిరాజు                                    ఆరువేల నియోగులు                              హరిత
అక్కునప్రగడ                               వెలనాటి నియోగులు                           కౌండిన్య
అక్కునప్రగడ - అక్కునప్రెగడ           ఆరువేల నియోగులు                       పరాశర
అక్కునప్రగడ - అక్కునప్రెగడ           ఆరువేల నియోగులు               భారద్వాజ
అక్కుభట్ల                                   ద్రావిడులు                                               పరాశర
అక్కుభట్లు                                  ద్రావిడులు                                               కౌండిన్య  
అక్కుభాగవతుల                        ఆరామద్రావిడులు                                 కౌశిక
అక్కుమహంతి                           శిష్ట కరణాలు                                           కణ్వ
అక్కెనప్రగడ                               ఆరువేల నియోగులు                            భారద్వాజ

అక్కెనమంత్రి                             ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
అఖండం                                    కాణ్వులు                                                 కాశ్యప
అఖండం                                    వెలనాటి నియోగులు                            కాశ్యప
అఖండం                                    వెలనాటి వైదికులు                               శ్రీవత్స
అగతవరం                                  కాణ్వులు                                                 భారద్వాజ
అగతవరం                                  వెలనాట్లు                                                శ్రీవత్స
అగస్త్యప్రగడ                                వెలనాటి నియోగులు                          కాశ్యప
అగస్త్యప్రగడ                               ఆరువేల నియోగులు                           కౌండిన్య
అగస్త్యరాజు                                 ఆరువేల నియోగులు                           కౌశిక
అగస్తిరాజు                                  ఆరువేల నియోగులు                             కాశ్యప
అగస్తిరాజు                                  ఆరువేల నియోగులు                             కౌశిక
అగస్తిరాజు                                  వెలనాటి నియోగులు                            కాశ్యప
అగస్తిరాజు                                  ఆరువేల నియోగులు                             కాశ్యప
అగస్తిరాజు                                  కాణ్వులు                                                 కౌండిన్య
అగ్గిరాజు                                     ఆరువేల నియోగులు                             భారద్వాజ
అగ్నిహోత్రం                          వెలనాటి వైదికులు                                అఘమర్షణ
అగ్రజ                                         ఆరువేల నియోగులు                             భారద్వాజ
అగ్రజ                                         వెలనాట్లు                                                భారద్వాజ
అగ్రహారం                                  వెలనాట్లు                                               భారద్వాజ
అఘోరకవి                                 ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
అఘోరకవి                                 ఆరువేల నియోగులు                            శఠమర్షణ
అచ్చం - అచ్చము                 తెలగాణ్యులు                                          శఠమర్షణ
అచ్చళ్ల
అచ్చిరాజు                                  ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
అజాత                                         ములికినాట్లు                                          శాండిల్య
అజుతి                                        మాధ్వులు                                               భారద్వాజ
అజ్జరపు                                      ఆరువేల నియోగులు                             భారద్వాజ
అజ్జరపు                                      వీరశైవులు                                                భారద్వాజ
అజ్జాట                                        ఆరామద్రావిడులు                                అఘమర్షణ                  

అజ్జాడ                                        ఆరామ ద్రావిడులు                                శ్రీవత్స
అట్టణం                                     మాధ్వులు                                               కాశ్యప
అట్లాప్రెగడ
అట్లూరి
అడపా                                        ఆరువేల నియోగులు                             కాశ్యప
అడవి - అడివి                         తెలగాణ్యులు                                          కణ్వ
అడవి                                        మాధ్వులు                                                కణ్వ
అడవి                                        వెలనాటి నియోగులు                             శాలంకాయన
అడవి                                        వెలనాటి నియోగులు                             సాంఖ్యాయన 
అడవి                                        ఆరువేల నియోగులు                              సాంఖ్యాయన 
అడవికొలను                            ఆరువేల నియోగులు                             భారద్వాజ
అడవికొలను                            వెలనాటి నియోగులు                             భారద్వాజ
అడవిదివ్వె                                నందవరీక నియోగులు                        గౌతమ
అడవులదీవి                              కాణ్వులు                                                శ్రీవత్స
అడ్డగడ్డ                                      ఆరువేల నియోగులు                             భార్గవ
అడ్డాల                                       వెలనాటి వైదికులు                               వాధూల                

అడితి                                        ఆరువేల నియోగులు                             వాధూల
అడితి                                        వెలనాటి వైదికులు                                వాధూల
అడితి                                        ఆరువేల నియోగులు                            శ్రీవత్స
అడిదము - అడిదం                  వెలనాటి నియోగులు                        ఆత్రేయ
అడిదము                                  ఆరువేల నియోగులు                            ఆత్రేయ
అడిదము                                  ఆరువేల నియోగులు                            కౌశిక
అడిదము                                  ఆరువేల నియోగులు                            భారద్వాజ
అడిదము                                  ఆరువేల నియోగులు                             వశిష్ఠ
అడిదము                                  నందవరీక నియోగులు                         కాశ్యప
అడిదము                                  ప్రధమ శాఖ                                           కౌండిన్య
అడిదము                                  ప్రాఙ్నాటి నియోగులు                          భారద్వాజ
అడిదము                                  లింగధారి నియోగులు                          శైవ
అడియాళ్ల                                  కాసలనాటి వైదికులు                          శాలంకాయన
అడివి
అడుగుపల్లి                                వెలనాటి వైదికులు                              భార్గవ
అడుసుపల్లి                                ప్రధమ శాఖ                                          కౌండిన్య
అడుసుపల్లి                                ఆరువేల నియోగులు                          కౌండిన్య
అడుసుపల్లి                                ఆరువేల నియోగులు                          భారద్వాజ
అడుసుపల్లి                                ప్రథమ శాఖ                                         భారద్వాజ
అడుసుపల్లి                                వెలనాటి వైదికులు                            ముద్గల
అడుసుపల్లి                                వెలనాటి వైదికులు                            శఠమర్షణ
అడుసుపల్లి                                వెలనాటి వైదికులు                            హరిత
అడుసుపల్లి                                తెలగాణ్యులు                                       ముద్గల
అడుసుపల్లి                                తెలగాణ్యులు                                       శఠమర్షణ
అడుసుపల్లి                                తెలగాణ్యులు                                       హరిత
అడుసుమిల్లి                              వెలనాటి నియోగులు                          కౌండిన్య
అడుసుమల్లి - అడుసుమిల్లి       వెలనాటి నియోగులు                     భారద్వాజ
అడుసుమల్లి                              వెలనాటి నియోగులు                          వాధూల
అడుసుమల్లి - అడుసుమిల్లి       వెలనాటి నియోగులు                     మౌద్గల్య
అడుసుమల్లి - అడుసుమిల్లి       వెలనాటి వైదికులు                        హరిత
అడుసుమిల్లి                              వెలనాటి వైదికులు                             వాధూల
అడుసుమిల్లి                              తెలగాణ్యులు                                        వాధూల
అడుసుమల్లి - అడుసుమిల్లి       తెలగాణ్యులు                                   శఠమర్షణ
అడ్డులూరి - అడ్లూరి                  గోల్కొండ వ్యాపారులు                       కౌండిన్య
అణెగొండి - అణెగొంది                 మాధ్వులు                                         గౌతమ
అత్తపిల్లి
అత్తదిల్లి                                     వెలనాటి నియోగులు                          హరిత

అత్తమర్లి                                    వెలనాటి నియోగులు                          హరిత
అత్తమూరి                                 వెలనాటి నియోగులు                           కాశ్యప
అత్తమూరి                                 వెలనాటి వైదికులు                              కాశ్యప

అత్తమూరి                                 వెలనాటి వైదికులు                              హరిత
అత్తవల్లి - అత్తవిల్లి                     నియోగులు                                        హరిత
అత్తవల్లి - అత్తవిల్లి                     వెలనాటి వైదికులు                          హరిత
అత్తవల్లి                                     వెలనాటి వైదికులు                             హరిత
అత్తలూరి                                   ఆరువేల నియోగులు                          కౌశిక
అత్తలూరి                                   ఆరాధ్యులు                                           కౌశిక
అత్తలూరి                                   ఆరువేల నియోగులు                          కౌండిన్య
అత్తిలి                                        ఆరువేల నియోగులు                           కాశ్యప
అత్తోట                                       కాణ్వులు                                                కాశ్యప
అత్తోట                                       కాణ్వులు                                               భారద్వాజ
అత్తోట                                       ప్రథమశాఖ                                           కాశ్యప
అత్తోట                                       ప్రథమశాఖ                                           గౌతమ
అత్తోట                                       వెలనాటి నియోగులు                          కౌండిన్య
అత్తోట                                       ఆరామ ద్రావిడులు                             కౌండిన్య
అత్తోట                                       ఆరామ ద్రావిడులు                             భారద్వాజ
అత్తోట                                       కాణ్వులు                                              గౌతమ
అత్తోట                                       వెలనాటి నియోగులు                         భారద్వాజ
అత్తోడ                                       కాణ్వులు                                               కాశ్యప
అత్నూరి - అత్‌నూరి                గోల్కొండ వ్యాపారులు                     ఉపమన్యు - ఔపమన్యు
అత్తం                                        కోసలేయులు                                        గౌతమ
అత్యం                                       కాసలనాటి వైదికులు                         గౌతమ
అత్యం                                       కాసలనాటి వైదికులు                         వాధూల
అద్దవరం                                  వెలనాటి నియోగులు                          కౌండిన్య
అద్దంకి                                      ఆరువేల నియోగులు                          కాశ్యప
అద్దంకి                                      ఆరువేల నియోగులు                          శ్రీవత్స
అద్దంకి                                      వెలనాటి నియోగులు                          కాశ్యప
అద్దంకి                                      వెలనాటి వైదికులు                             శ్రీవత్స
అద్దంకి                                      మాధ్వులు                                             భారద్వాజ
అద్దంకి                                      కరణకమ్మలు                                        భారద్వాజ
అద్దంకి                                      ఆరామ ద్రావిడులు                              భారద్వాజ
అద్దంకి భాగవతుల                    ఆరామ ద్రావిడులు                           భారద్వాజ
అదాత్తు                                    కాణ్వులు                                                ఋక్ష
అదాలమ                                  కాణ్వులు                                              ఋక్ష
అదాలతు
అదిరాంపురం                             ఆరువేల నియోగులు                        పరాశర
అద్దేపల్లి                                     వెలనాటి నియోగులు                          కాశ్యప
అద్దేపల్లి                                     వెలనాటి వైదికులు                             కాశ్యప
అద్దేపల్లి                                     వెలనాటి వైదికులు                             పరాశర
అద్దేపల్లి                                     వెలనాటి వైదికులు                             శ్రీవత్స
అధరాపురపు                            మాధ్వులు                                              కాశ్యప
అధ్యాగత్మభట్టరు                       మాధ్వులు                                           కౌండిన్య
అధ్యాత్మభట్టరు                         మాధ్వులు                                            కాశ్యప
అధ్యాత్మభట్ల                             మాధ్వులు                                             కాశ్యప
అధ్యాత్మభట్ల                             మాధ్వులు                                             కౌండిన్య
అధికార్ల                                    వేగినాటి వైదికులు                                 కాశ్యప
అధికార్ల                                    వేగినాటి వైదికులు                                 కౌండిన్య
అధికార్ల - అధికారుల                వేగినాటి వైదికులు                            భారద్వాజ
అనకలపర్తి                               ఆరువేల నియోగులు                           కౌశిక
అనకలపర్తి                               ఆరువేల నియోగులు                           భారద్వాజ
అనకలపల్లి                              ఆరువేల నియోగులు                            కాశ్యప

అనకలపల్లి                              లింగధారి నియోగులు                          కాశ్యప
అనకలపల్లి                              వెలనాటి నియోగులు                           కాశ్యప
అనకలపాటి                             ఆరువేల నియోగులు                           భారద్వాజ
అనఘా                                      వైదికులు                                              గృత్స్నమద
అనడితభట్టర్‌                             మాధ్వులు                                          కాశ్యప
అనడితభట్టర్‌                             మాధ్వులు                                          వాధూల
అనపపిండి                                పేరూరి ద్రావిడులు                            భారద్వాజ
అనపపిండి                                పేరూరి ద్రావిడులు                            విష్ణువర్ధన
అనపపిండి                                పేరూరి ద్రావిడులు                            హరిత            
అనపర్తి                                     ఆరువేల నియోగులు                           గౌతమ
అనపర్తి                                     ఆరువేల నియోగులు                           పరాశర
అనపర్తి                                     తెలగాణ్యులు                                         గౌతమ
అనపర్తి                                     తెలగాణ్యులు                                         శ్రీవత్స
అనపర్రు                                    వెలనాటి వైదికులు                             శ్రీవత్స
అనపఱ్ఱు                                   ఆరువేల నియోగులు                           శ్రీవత్స
అన్నపఱ్ఱు                                 వెలనాటి వైదికులు                             శ్రీవత్స
అనప్పిండి                                 పేరూరి ద్రావిడులు                             భారద్వాజ
అనవేముల                               కాసలనాటి వైదికులు                          లోహిత
అనసింగరాజు - అనిసింగరాజు    ఆరువేల నియోగులు                   భారద్వాజ
అనసింగరాజు                             వెలనాటి నియోగులు                        భారద్వాజ
అన్నదానభట్ల - అన్నదానభొట్ల     వెలనాటి నియోగులు                కౌండిన్య
అన్నదానభొట్ల                           ఆరువేల నియోగులు                         కౌండిన్య
అన్నదానం - అన్నదానము      కాసల్నాటి వైదికులు                     భారద్వాజ
అన్నదీనం - అన్నదానము       కాసల్నాటి వైదికులు                     హరిత
అన్నదానం - అన్నదానము      ఆరువేల నియోగులు                     భారద్వాజ
అన్నదానం                                 వెలనాటి నియోగులు                       హరిత
అన్నదానం                                 కాసలనాట్లు                                        హరిత
అన్నదేవర                                  ఆరువేల నియోగులు                        శ్రీవత్స
అన్నదేవర                                  ఆరాధ్యులు                                        శ్రీవత్స
అన్నదేవర                                  లింగధారి నియోగులు                      శ్రీవత్స                
అన్నపరాజు                                 వెలనాటి నియోగులు                      కాశ్యప
అన్నమభొట్ల - అన్నంభొట్ల - అన్నంభట్ల    వెలనాటి నియోగులు        కౌండిన్య
అన్నంభట్ల - అన్నంభొట్ల            వైదికులు                                       హరిత
అన్నమరాజు                              వెలనాటి నియోగులు                       చికిత
అన్నమరాజు                              వెలనాటి నియోగులు                       భారద్వాజ
అన్నమరాజు                              ఆరువేల నియోగులు                        హరిత
అన్నమరాజు - అన్నంరాజు        ఆరువేల నియోగులు                   భారద్వాజ
అన్నమమంత్రి                           ఆరువేల నియోగులు                       చికిత
అన్నమమంత్రి                           ఆరువేల నియోగులు                       భారద్వాజ
అన్నమమంత్రి                          ఆరువేల నియోగులు                        హరిత
అన్నరాజు                                   ఆరువేల నియోగులు                        భారద్వాజ
అన్నవరం                                  వెలనాటి వైదికులు                           కాశ్యప
అన్నవరం
                                  వెలనాటి నియోగులు                        భారద్వాజ

అన్నవరపు                                 కాణ్వులు                                              కౌశిక
అన్నవరపు                                 ఆరువేల నియోగులు                          శ్రీవత్స
అన్నవరపు                                 కాసలనాట్లు                                          హరిత
అన్నవరపు                                 కాసలనాటి వైదికులు                         శ్రీవత్స
అన్నవరపు                                 వెలనాటి వైదికులు                            శ్రీవత్స
అన్నసముద్రం                         వెలనాటి నియోగులు                         కౌశిక
అన్నసముద్రం                         గోల్కొండ వ్యాపారులు                        కాశ్యప
అన్నసముద్రం                         వెలనాటి నియోగులు                         కౌశిక
అన్నంభట్ల - అన్నంభొట్ల        వైదికులు                                           చికిత
అన్నంభట్ల - అన్నంభొట్ల             ఆరువేల నియోగులు                  భారద్వాజ
అన్నాపంతుల                             ఆరామద్రావిడులు                          హరిత
అన్నాప్రగడ                                  వెలనాటి నియోగులు                     కౌశిక
అన్నాప్రగడ - అన్నాప్రెగడ            వెలనాటి నియోగులు               గౌతమ
అన్నాపెద్ది                                     కాసలనాట్లు వైదికులు                   లోహిత
అన్నాపెద్ది                                     కాసల్నాటి వైదికులు                     హరిత
అన్నాబత్తుల                                 శైవులు                                              లోహిత
అన్నారపు                                      ఆరువేల నియోగులు                      కౌశిక
అన్నారపు                                      కాసలనాట్లు                                      హరిత
అన్నావఝ్జల                                ఆరామద్రావిడులు                          చికిత
అన్నావఝ్జల                                వెలనాటి వైదికులు                        శాండిల్య
అన్నావఝ్జల                                వెలనాటి వైదికులు                        హరిత
అన్నావఝ్జల                                తెలగాణ్యులు                                   శాండిల్య
అన్నావఝ్జల                                కాసలనాట్లు                                      శాండిల్య
అన్నెంరాజు - అన్నెంరాజుల          నియోగులు                                హరిత  
అన్నేటి                                         వేగినాటి వైదికులు                           కాశ్యప
అన్నేటి                                         వేగినాటి వైదికులు                           హరిత
అన్నేటి                                         ఆరాధ్యులు                                       కాశ్యప
అన్నేటి                                         ఆరాధ్యులు                                      హరిత
అన్నేటి                                         కాసలనాట్లు                                      కాశ్యప
అన్నేటి                                         కాసలనాట్లు                                      హరిత
అన్నేటి                                         వైదికులు                                         హరిత
అనంత                                         వెలనాటి నియోగులు                    వాధూల
అనంత                                         ఆరువేల నియోగులు                     వాధూల
అనంతగిరి                                   తెలగాణ్యులు                                   కౌత్స
అనంతగిరి                                   తెలగాణ్యులు                                   భార్గవ
అనంతదీక్షితుల                        మురికినాట్లు                                     శఠమర్షణ
అనంతపంతుల                         ఆరామద్రావిడులు                          భార్గవ
అనంతభొట్ల - అనంతభోట్ల              తెలగాణ్యులు                          శాలావత
అనంతమడుగుల                           కాసలరాట్లు                                  హరిత
అనంతమూర్తుల                             వెలనాటి నియోగులు                ఆత్రేయ
అనంతరపు                                     తెలగాణ్యులు                              కౌండిన్య
అనంతరాజు - అనంతరాజుల           ఆరువేల నియోగులు                  భారద్వాజ
అనంతరాజు - అనంతరాజుల           కాణ్వులు                               భారద్వాజ
అనంతరాముల                           వెలనాటి నియోగులు                    కాశ్యప
అనంతరాముల                           వైదికులు                                        కాశ్యప
అనంతరావుల                            వెలనాటి నియోగులు                     కౌండిన్య
అనంతకావుల                             వెలనాటి నియోగులు                     హరిత
అనంతరావుల                            వైదికులు                                          కౌండిన్య
అనంతవఝ్జల                           ఆరామద్రావిడులు                          కౌశిక
అనంతవఝల                           ద్రావిడులు                                       లోహిత
అనంతవఝ్జల                           కాణ్వులు                                           కౌశిక
అనంతవఝ్జల                           ద్రావిడులు                                        కౌశిక
అనంతవఝ్జల                           ఆరామ ద్రావిడులు                          గౌతమ
అనంతవరపు                              కాణ్వులు                                           కాశ్యప
అనంతవరపు                              కాణ్వులు                                           భారద్వాజ
అనంతవరపు                             ప్రథమ శాఖ                                       భారద్వాజ
అనంతవరం                              తెలగాణ్యులు                                     కౌశిక
అనంతవరం                              కాణ్వులు                                            కౌండిన్య
అనంతవేగుళ్ల                             కాసలనాటి వైదికులు                      హరిత
అనంతవేగుళ్ల                             కాసల్నాటి వైదికులు                       హరిత
అనంతవేదుల                           ఆరాధ్యులు                                       నంది 
అనంతవేదుల                           వెలనాటి వైదికులు                         శ్రీవత్స
అనంతాత్మకుల                         గోల్కొండ వ్యాపారులు                     కౌండిన్య
అనాతవరం                                ఆరువేల నియోగులు                        కాశ్యప
అనాతవరం - అనాతవరపు             ఆరువేల నియోగులు               శౌనక
అనాతవరపు                               పేరూరి ద్రావిడులు                         కాశ్యప
అనాతవరం - అనాతవరపు             పేరూరి ద్రావిడులు                         శౌనక
అనాప్రగడ - అనాప్రెగడ                  ఆరువేల నియోగులు                      శఠమర్షణ
అనాసవరపు - అనాసవరము           గోల్కొండ వ్యాపారులు                    భారద్వాజ
అనాసవరపు - అనాసవరము           నియోగులు                                       విష్ణువర్ధన
అనిపిండి                                         ఆరామ ద్రావిడులు                              భారద్వాజ
అనిపిండి                                         ఆరామ ద్రావిడులు                              హరిత
అనిపెద్ది                                           ఔసల వైదికులు                                   కాశ్యప
అనిపెద్ది                                           కాణ్వులు                                                కాశ్యప
అనిపెద్ది                                           కాణ్వులు                                                భారద్వాజ
అనిమర్ల                                          ఆరామ ద్రావిడులు                                గౌతమ
అనిమిరి                                          వేగినాటి వైదికులు                                హరిత
అనిమెల్ల - అనిమిళ్ల - అనివిళ్ల
అనియంక                                       ఆరువేల నియోగులు                            కాశ్యప
అనియాది                                       ఆరువేల నియోగులు                             కాశ్యప
అనుపిండి                                      పేరూరి ద్రావిడులు                               భారద్వాజ
అనుపోగుల                                   పేరూరి ద్రావిడులు                                గౌతమ
అనుపోగుల                                   పేరూరి ద్రావిడులు                               భారద్వాజ
అనుపోజుల                                   పేరూరి ద్రావిడులు                               భారద్వాజ
అనుమకొండ                                 ఆరువేల నియోగులు                            హరిత
అనుమర్లపూడి                              కాణ్వులు                                                 కౌండిన్య
అనుమనగల్లు                               నియోగులు                                             విష్ణువర్ధన
అనుమనగల్లు                               నియోగులు                                            హరిత
అనుమంచి                                      ఆరువేల నియోగులు                        కాశ్యప
అనుమంతవఝ్జల                           కాణ్వులు                                           కౌశిక
అనుంపల్లి - అనుమపల్లి -

            అనుముపల్లి                       ఆరువేల నియోగులు                         భారద్వాజ
అనుముల                                     తెలగాణ్యులు                                        భారద్వాజ
అనుములపల్లి                              గోల్కొండ వ్యాపారులు                        హరిత
అనుములపూడి                            గోల్కొండ వ్యాపారులు                        హరిత
అనేటి                                            వేగినాట్లు                                                కాశ్యప
అనేటి                                            వెలనాటి నియోగులు                          లోహిత
అనేటి                                            కాణ్వేయులు                                        లోహిత
అనేటి                                            కాణ్వేయులు                                         శ్రీవత్స
అనేటి                                            లింగధారి నియోగులు                         హరిత
అన్నేటి                                         వేగినాటి వైదికులు                              కాశ్యప
అన్నేటి                                         వేగినాటి వైదికులు                              లోహిత
అన్నేటి                                         వేగినాటి వైదికులు                               శ్రీవత్స
అన్నేటి                                         వైదికులు                                               లోహిత
అన్నేటి                                         ఆరాధ్యులు                                            శ్రీవత్స
అన్నేటి                                         ఆరాధ్యులు                                           లోహిత
అన్నేటి                                         కాసలనాట్లు                                          లోహిత
అన్నేటి                                        కాసలనాట్లు                                            శ్రీవత్స
అప్పన     - అప్పన్న                 కాసలనాట్లు                                           కాశ్యప
అప్పన - అప్పన్న                     కాసలనాట్లు                                          ముద్గల్య
అప్పన్నదేవర                             తెలగాణ్యులు                                        శ్రీవత్స
అప్పనభట్ల - అప్పనభొట్ల             వెలనాటి వైదికులు                          హరిత
అప్పరాజు                                    కాణ్వేయులు                                           కాశ్యప
అప్పరాజు                                    కాణ్వేయులు                                          పరాశర
అప్పల                                        వెలనాటి వైదికులు                               కాశ్యప
అప్పల                                        పేరూరి ద్రావిడులు                                కౌత్స
అప్పల                                        కాసలనాటి వైదికులు                            రధీతర
అప్పల                                        తెలగాణ్యులు                                          శ్రీవత్స
అప్పలకొండ                              వెలనాటి వైదికులు                              రధీతర
అప్పలరాజు                               కాణ్వేయులు                                           కాశ్యప
అప్పలరాజు                               కాణ్వేయులు                                           పరాశర
అప్పలి                                        మాధ్వులు                                              కాశ్యప
అప్పవి                                        ద్రావిడులు                                              కౌత్స
అప్పాజీ                                       వెలనాటి నియోగులు                           శాండిల్య
అప్పాజీ                                       ఆరువేల నియోగులు                           శాండిల్య
అప్పారావుల                               పాకనాటి నియోగులు                           హరిత
అప్పాల
అప్పాద్వివేదుల                        వెలనాటి వైదికులు                              శాండిల్య
అప్పాద్వివేదుల                        కాసలనాటి వైదికులు                           శ్రీవత్స
అప్పారేకుల                               ఆరువేల నియోగులు                            శాండిల్య
అప్పారేకుల                               వెలనాటి వైదికులు                              శాండిల్య
అప్పావఝల                             ఆరామ ద్రావిడులు                               హరిత
అప్పికట్ల - అప్పికట్టుల           వెలనాటి నియోగులు                            కౌండిన్య
అప్పికట్ల - అప్పికట్టుల           వెలనాటి వైదికులు                               శాండిల్య
అప్పికట్ల                                      వెలనాటి నియోగులు                           హరిత
అప్పే                                           తెలగాణ్యులు                                          శ్రీవత్స
అబూరి                                        వెలనాటి నియోగులు                            హరిత
అబ్బరాజు                                   ఆరువేల నియోగులు                            ఆత్రేయ
అబ్బరాజు                                   ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
అబ్బవరం                                  ఆరువేల నియోగులు                             భార్గవ
అబ్బవరం                                  ఆరువేల నియోగులు                            ముద్గల
అబ్బాపంతుల                           మాధ్వులు                                              పరాశర
అబ్బారావుల                              నందవరీక నియోగులు                         కాశ్యప
అబ్బావఝ్జల                             ఆరామ ద్రావిడులు                                భారద్వాజ
అబ్రావఝ్జల                              ద్రావిడులు                                              వాధూల
అబ్బూరి                                      ఆరువేల నియోగులు                            భారద్వాజ
అబ్బూరి                                      ఆరువేల నియోగులు                            రధీతర
అబ్బూరి                                      ఆరువేల నియోగులు                             శ్రీవత్స
అబ్బూరి                                      ఆరువేల నియోగులు                             హరిత
అబ్బూరి                                       ప్రాఙ్నాటి నియోగులు                           శ్రీవత్స
అబ్బూరి                                       పాకనాటి నియోగులు                           శ్రీవత్స
అబ్బూరి                                       వెలనాటి వైదికులు                              హరిత
అబ్బూరి                                       వెలనాటి నియోగులు                           హరిత
అభంగమూర్తుల                         ఆరువేల నియోగులు                            కాశ్యప
అభంగమూర్తుల                         ఆరువేల నియోగులు                            లోహిత
అభంగమూర్తుల                         ఆరువేల నియోగులు                           హరిత
అభంగరావుల                              గోల్కొండ వ్యాపారులు                         శ్రీవత్స
అభ్రపూడి                                     తెలగాణ్యులు                                        లోహిత
అభ్రపెద్ది                                      వెలనాటి నియోగులు                          ఆత్రేయ
అమయరూరి                               శైవులు                                                    కౌండిన్య
అమరపు                                      వెలనాటి నియోగులు                           భారద్వాజ
అమరపు                                      ఆరువేల నియోగులు                            భారద్వాజ
అమరా                                         మాధ్వులు                                              కౌండిన్య
అమరం                                       కోసలేయులు                                         కౌండిన్య
అమరం                                       కోసలేయులు                                        భారద్వాజ
అమరం                                        వైదికులు                                              కౌండిన్య
అమరం                                        వైదికులు                                              భారద్వాజ
అమరం                                        వెలనాటి వైదికులు                             భారద్వాజ
అమర్తలూరి                                  వెలనాటి నియోగులు                          హరిత
అమర్తలూరి                                  ఆరువేల నియోగులు                          హరిత
అమర్లదిన్నె                                  ఆదిశైవులు                                            కాశ్యప
అమర్లదిన్నె                                  ఆదిశైవులు                                            లోహిత
అమర్లదిన్నె                                  తెలగాణ్యులు                                        కాశ్యప
అమర్లదిన్నె                                  తెలగాణ్యులు                                        లోహిత
అమర్లదిన్నె                                  నంబూద్రి బ్రాహ్మణులు                      హరిత
అమలరాజు                                   ఆరువేల నియోగులు                          పరాశర
అమలరాజు                                   ఆరువేల నియోగులు                          రధీతర
అమలరాజు                                   నందవరీక నియోగులు                      రధీతర
అమల్రాజు - అమలరాజు               ఆరువేల నియోగులు                      కౌండిన్య
అమల్రాజు - అమలరాజు               నందవరీక నియోగులు                  కౌండిన్య
అమలూరి                                     తెలగాణ్యులు                                         కాశ్యప
అమలూరి                                     శైవులు                                                     కౌండిన్య
అమ్మభట్ల - అమ్మభొట్ల             వెలనాటి వైదికులు                                హరిత
అమ్మనప్రగడ                             ఆరువేల నియోగులు                             కాశ్యప
అమ్మనపెద్ది                                 వైదికులు                                                కాశ్యప
అమ్మనప్రొలు - అమ్మనప్రోలు      ఆరువేల నియోగులు                     హరిత
అమ్మనప్రోలు                             ఆరువేల నియోగులు                             హరిత
అమ్మనప్రోయి                            కరణకమ్మ వ్యాపారులు                          శైవ
అమ్మనబ్రోలు                             ఆరువేల నియోగులు                            హరిత
అమ్మనభట్ల - అమ్మనభొట్ల       వెలనాటి వైదికులు                            హరిత
అమ్మనమంచి                             ఆరువేల నియోగులు                          కాశ్యప
అమ్మనమంచి                             వెలనాటి వైదికులు                             భారద్వాజ
అమ్మరాజు - అమ్మలరాజు          ఆరువేల నియోగులు                         కౌండిన్య
అమ్మరాజు - అమ్మలరాజు          నందవరీక నియోగులు                     కౌండిన్య
అమ్మవఝ్జల                             పేరూరి ద్రావిడులు                                 వాధూల
అమ్మవఝ్జల                             నియోగులు                                               వాధూల
అమిజాల                                   వెలనాటి వైదికులు                                  శ్రీవత్స
అమ్మిరాజు                                 ఆరువేల నియోగులు                              కౌండిన్య
అమ్మిరాజు                                 వెలనాటి నియోగులు                             కౌండిన్య
అమ్ము - అమ్మన                     పేరూరి ద్రావిడులు                                 వాధూల
అమ్ముల                                    శైవులు                                                        కాశ్యప
అమ్ముల                                    శైవులు                                                       నంది 
అమృత                                     పాకనాటి నియోగులు                             శఠమర్షణ
అమృతవాక్కుల                      కాణ్వేయులు                                           కౌశిక
అమోర్తలూరి                              ఆరువేల నియోగులు                            హరిత
అయగారి                                   ఆరువేల నియోగులు                             కౌండిన్య
అయపిళ్ల

అయలవరపు                            శైవులు                                                     శృంగి 
అయలసోమయాజుల
అయ్యలరాజు
అయ్యంకి                                   వెలనాటి నియోగులు                           కౌశిక
అయాచితుల                            వెలనాటి వైదికులు                              భారద్వాజ
అయాచితం

అయితం                                    ఆరువేల నియోగులు                           కౌండిన్య
అయితం                                    వెలనాటి వైదికులు                              వాధూల
అయితంరాజు                           వెలనాటి నియోగులు                           కౌశిక
అయితంరాజు                           వెలనాటి నియోగులు                           కౌండిన్య
అయితావరం                             నందవరీక నియోగులు                        కౌశిక
అయినపల్లి                                ఆరువేల నియోగులు                           హరిత
అయినపెద్ది                               వెలనాటి నియోగులు                           కౌండిన్య
అయినబ్రోలు                            కాణ్వులు                                                కాశ్యప
అయినబ్రోలు                            శైవులు                                                     నంది 
అయినవరపు                            తెలగాణ్యులు                                         ఆత్రేయ
అయినవరపు                            నందవరీకులు                                      కాశ్యప
అయినవరపు                            నందవరీక నియోగులు                        భారద్వాజ
అయినవరపు                            గోల్కొండ వ్యాపారులు                           కాశ్యప
అయినవరపు                            ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
అయినవరపు                            తెలగాణ్యులు                                          శ్రీవత్స
అయినవిల్లి కస్తూరి                     శైవులు                                                   కౌండిన్య
అయినవిల్లి కస్తూరి                     శైవులు                                                   వాధూల
అయినవిల్లి కస్తూరి                     నియోగులు                                           కౌండిన్య
అయినవిల్లి కస్తూరి                     నియోగులు                                           వాధూల
అయినవిల్లి కస్తూరి                     ఆరువేల నియోగులు                          వాధూల
అయినవిల్లి కస్తూరి                     వెలనాటి వైదికులు                            వాధూల
అయినపర్తి - అయినంపర్తి         కాణ్వులు                                            భారద్వాజ
అయినంపురపు
అయినంపూడి                           స్మార్తులు                                                కాశ్యప
అయినంపూడి                           ఆరువేల నియోగులు                            కౌత్స
అయినంపోలు                           కాణ్వులు                                               కాశ్యప
అయినంప్రోలు
అయినంబ్రోలు
అయినాపురపు - అయినాపురం      కాణ్వులు                                       భారద్వాజ
అయినాపురం                           కాణ్వులు                                                 కౌండిన్య
అయినారు                                కాణ్వేయులు                                           కాశ్యప
అయినాలు                               కాణ్వేయులు                                           కాశ్యప
అయినావఝ్జల                       వెలనాటి వైదికులు                                    కౌండిన్య
అయిలపురపు - అయిలాపురపు    ఆరువేల నియోగులు                        లోహిత
అయిలపురపు - అయిలాపురపు     కాణ్వులు                                            లోహిత  
అయిలపురపు - అయిలాపురపు     నియోగులు                                         శౌనక
అయినాపురపు                        నందవరీక నియోగులు                                శాండిల్య

అయిలావఝ్జల                       తెలగాణ్యులు                                               గౌతమ
అయిలావఝల                       ఆరామ ద్రావిడులు                                     భారద్వాజ
అయిలవరపు - అయిలావరపు       ఆరువేల నియోగులు                       కౌండిన్య
అయిలవరపు - అయిలావరపు       కాణ్వులు                                            కౌండిన్య
అయిలవరపు కస్తూరి              ఆరువేల నియోగులు                                  హరిత
అయిలవరపు కస్తూరి              వెలనాటి వైదికులు                                    వాధూల
అయిలాపంతుల                     ద్రావిడులు                                                   పురుకుత్స
అయిలాపంతుల                     మాధ్వులు                                                    శాండిల్య
అయిలావరపు                          కాణ్వులు                                                      హరిత
అయ్యగారి                                ఆరాధ్యులు                                                   కౌండిన్య
అయ్యగారి                                ఆరువేల నియోగులు                                 భారద్వాజ
అయ్యదేవర - అయ్యలదేవర    వెలనాటి నియోగులు                           భారద్వాజ
అయ్యన                                   కౌసలేయులు (కోసలేయులు)                  ఆత్రేయ
అయ్యపరాజు                           ఆరువేల నియోగులు                                 కౌండిన్య
అయ్యలరాజు                          లింగధారులు (లింగధారి నియోగులు)       ఆత్రేయ
అయ్యలరాజు                          ఆరువేల నియోగులు                                 కౌండిన్య
అయ్యలరాజు                          లింగధారి నియోగులు                               నంది 
అయ్యలవరపు                        ఆరువేల నియోగులు                                  వాధూల
అయ్యలసోమయాజుల          పేరూరి ద్రావిడులు                                    కౌండిన్య
అయ్యవరం                              వెలనాటి నియోగులు                                కౌండిన్య
అయ్యంకి                                 పేరూరి ద్రావిడులు                                     కాశ్యప
అయ్యంకి                                  పేరూరి ద్రావిడులు                                    భారద్వాజ
అయ్యంకి                                  పేరూరి ద్రావిడులు                                    వాధూల
అయ్యంకి                                  ఆరువేల నియోగులు                                 భారద్వాజ
అయ్యంకి                                            ఆరువేల నియోగులు                       వాధూల
అయ్యంకి                                            ఆరువేల నియోగులు                       శౌనక
అయ్యంగారి                                       వెలనాటి నియోగులు                      కౌండిన్య
అయ్యంగారి                                       వెలనాటి నియోగులు                      వాధూల
అయ్యంగారి                                       వెలనాటి వైదికులు                         శాండిల్య
అరవపల్లి                                            తెలగాణ్యులు                                    కౌండిన్య
అరవపల్లి                                            తెలగాణ్యులు                                    గౌతమ
అరవపల్లి                                            ఆరువేల నియోగులు                       కౌండిన్య
అరవపల్లి                                            వెలనాటి నియోగులు                       కౌండిన్య
అరవల                                               వెలనాటి నియోగులు                       కౌండిన్య
అరవల                                                తెలగాణ్యులు                                    కౌండిన్య
అరార్ధి                                                  మాధ్వులు                                          హరిత
అరికిరేవుల                                         ఆరాధ్యులు                                         భారద్వాజ

అరిపిరాల                                           మాధ్వులు                                           కౌశిక
అరిపిరాల                                          కరణకమ్మ వ్యాపారులు                      శ్రీవత్స
అరుణాల                                           ఆరువేల నియోగులు                         శ్రీవత్స
అరుణాల                                           వెలనాటి నియోగులు                        శ్రీవత్స
అర్జరపు
అర్తంగూర్తి                                          ఆరువేల నియోగులు                        భారద్వాజ
అర్తంగూర్తి                                          కాణ్వులు                                            భారద్వాజ
అర్ధాల                                                కాసలనాటి వైదికులు                       అఘమర్షణ
అలతపల్లె                                         వైదికులు                                            కౌండిన్య
అలమలకుల                                   నియోగులు                                         కాశ్యప
అలవకొండ                                       నందవరీ నియోగులు                          ఆత్రేయ
అలవకొండ                                       నందవరీక నియోగులు                        శ్రీవత్స
అలవకొండ                                       నందవరీక నియోగులు                        హరిత
అల్వకొండ                                        నందవరీక నియోగులు                        శ్రీవత్స
అల్వకొండ                                        నందవరీక నియోగులు                        హరిత
అలంపురము-అలంపురం-అలంపురి        వెలనాటి వైదికులు                      హరిత 

అలాపి                                              మాధ్వులు                                               శాండిల్య
అల్లపసాని                                        ఆరువేల నియోగులు                            పురుకుత్స
అల్లమరాజు                                      ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
అల్లమరాజు                                      ఆరామ ద్రావిడులు                               హరిత
అల్లమరాసు                                     ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
అల్లమశెట్టి                                        వెలనాటి వైదికులు                              హరిత
అల్లమిరాసు                                     ఆరామ ద్రావిడులు                               హరిత
అల్లమూడి - ఆళ్లమూడి
అల్లసాని                                           నందవరీక నియోగులు                        వశిష్ఠ
అల్లంరాజు                                         ఆరామ ద్రావిడులు                             హరిత
అల్లంశెట్టి
అల్లాడ - అల్లాడి                               పుదూరు ద్రావిడులు                          ఆత్రేయ
అల్లాడ - అల్లాడి                               పుదూరు ద్రావిడులు                          లోహిత
అల్లాడ - అల్లాడి                               ద్రావిడులు                                           శ్రీవత్స
అల్లాడ - అల్లాడి                               పుదూరు ద్రావిడులు                           హరిత
అల్లాడి -అల్లాది                                ఆరువేల నియోగులు                          భారద్వాజ
అల్లాడి - అల్లాది                               ఆరువేల నియోగులు                          వశిష్ఠ
అల్లాడి - అల్లాది                               కాణ్వులు                                              భారద్వాజ
అల్లాది                                                 ఆరువేల నియోగులు                         శ్రీవత్స
అలాపి                                                 మాధ్వులు                                           కాశ్యప
అలిములకల                                     కాణ్వేయులు                                       కాశ్యప
అలిములకల                                     ఆరువేల నియోగులు                          కాశ్యప
అల్లిమరాసు                                       ఆరువేల నియోగులు                          కౌశిక
అవటపల్లి

అవసరాల                                          తెలగాణ్య నియోగులు                         భారద్వాజ
అవసరాల                                          తెలగాణ్యులు                                       భారద్వాజ
అవసరాల                                          గోల్కొండ వ్యాపారులు                        భారద్వాజ
అవదాసుల                                        తెలగాణ్యులు                                        కౌశిక
అవధానం                                           వైదికులు                                              కాశ్యప
అవధానం                                           కరణకమ్మలు                                       వశిష్ఠ
అవధాని                                             స్మార్త వైదికులు                                    కాశ్యప
అవధాని                                             తెలగాణ్యులు                                        వాధూల
అవధానుల                                       ఆరామద్రావిడులు                                కౌశిక
అవధానుల                                       తెలగాణ్యులు                                         కౌశిక
అవధానుల                                       తెలగాణ్యులు                                         హరిత
అవధానుల                                       వేగినాటి వైదికులు                               కౌండిన్య
అవ్వా                                                 వైదికులు                                               కాశ్యప
అవ్వా                                                 ఆరువేల నియోగులు                           సాంఖ్యాయన 
అవ్వారి                                              తెలగాణ్యులు                                        భారద్వాజ
అవిడి    
అవుటుపల్లి                                       ఆరువేల నియోగులు                           కౌశిక
అవుటుపల్లి                                        ఆరువేల నియోగులు                          భారద్వాజ
అవుడూరి                                           నందవరీక నియోగులు                      హరిత                
అష్టధని                                              స్మార్త వైదికులు                                  కపి
అహోబల                                         వెలనాటి వైదికులు                           భారద్వాజ
అక్షతల                                             ములికినాట్లు                                        శ్రీవత్స
అక్షయ                                              కరణకమ్మలు                                        శ్రీవత్స
అక్షపాత్రుని                                     నందవరీక నియోగులు                       భార్గవ
అక్షపాత్రుని                                     నందవరీక నియోగులు                       ముద్గల
అక్షయ                                              ద్రావిడులు                                            వశిష్ఠ
అక్షయపాత్రుని - అక్షయపాత్రుల    వెలనాటి నియోగులు                   ముద్గల
అంకమూడి                                     వెలనాటి నియోగులు                           కాశ్యప
అంకం - అంకము                          వెలనాటి నియోగులు                          కౌండిన్య
అంకం - అంకము                          వెలనాటి నియోగులు                          వశిష్ఠ
అంకరాజు                                        ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
అంకరాజు                                        ఆరువేల నియోగులు                            భారద్వాజ 
అంకరాజు                                        వెలనాటి నియోగులు                           భారద్వాజ 
అంకమరాజు                                   ఆరువేల నియోగులు                           కౌండిన్య
అంకమరాజు                                   ఆరువేల నియోగులు                           భారద్వాజ 
అంకంరాజు                                     ఆరువేల నియోగులు                           శాండిల్య
అంకిరేవుల                                     నందవరీక నియోగులు                         కాశ్యప
అంకిరేవుల                                     ఆరువేల నియోగులు                             శాండిల్య
అంకిల                                            నియోగులు                                              శ్రీవత్స
అంగర                                             కరణకమ్మలు                                          ఆత్రేయ
అంగర                                             కాసలనాట్లు                                             కౌండిన్య
అంగర                                             మాధ్వులు                                               వశిష్ఠ
అంగర                                             కరణకమ్మలు                                          వశిష్ఠ
అంగరభట్ల                                      ఆరామ ద్రావిడులు                               శ్రీవత్స
అంగరాజు                                       ఆరువేల నియోగులు                             వశిష్ఠ
అంగలకుదురు                              వెలనాటి నియోగులు                           గౌతమ
అంగలకుదురు - అంగలకుదుట      నందవరీక నియోగులు               భారద్వాజ
అంగలకుదురు - అంగలకుదుటి      నందవరీక నియోగులు                వశిష్ఠ
అంగలూరి                                        తెలగాణ్యులు                                        కౌండిన్య
అంగలూరి                                        తెలగాణ్యులు                                        భారద్వాజ
అంగవేరు                                         తెలగాణ్యులు                                         వశిష్ఠ
అంగారపు                                        తెలగాణ్యులు                                          కాశ్యప
అండగుల                                        ఆరువేల నియోగులు                           ఆత్రేయ
అండగుల                                        మాధ్వులు                                             ఆత్రేయ
అండలూరి                                       ఆరాధ్యులు                                           భారద్వాజ 
అండలూరి                                       నందవరీక నియోగులు                       శ్రీవత్స
అండలూరి                                       వెలనాటి నియోగులు                           హరిత
అండవిల్లి                                         తెలగాణ్యులు                                         గౌతమ
అంతపల్లి - అంతపల్లె                      వైదికులు                                           కౌండిన్య
అంతరాజు                                       ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
అంతర్వేది                                       తెలగాణ్యులు                                         భారద్వాజ 
అందవోలు                                      నియోగులు                                              హరిత            

అందుకూరి - అందుకూరు              వెలనాటి వైదికులు                           కౌశిక
అందుకూరి                                     కాణ్వులు                                                 కౌండిన్య
అందుకూరి                                     యాజ్ఞవల్క్య                                           కౌండిన్య
అందుగల                                       ఆరువేల నియోగులు                             కౌశిక
అందుగుల                                      తెలగాణ్యులు                                         వాధ్య్రశ్వ 
అందెల                                            కాసలనాటి వైదికులు                           అఘమర్షణ
అందెల                                            కాసలనాటి వైదికులు                           శాండిల్య
అంపల్లి - అంపవల్లి                      వైదికులు                                               శ్రీవత్స
అంపాడ                                           బడగలనాటి కరణకమ్మలు                 శ్రీవత్స
అంపాడ                                          నందవరీక నియోగులు                         శ్రీవత్స
అంపాడ                                          బడగలనాటి కరణకమ్మలు                  హరిత
అంపారాయని                               బడగలనాటి కరణకమ్మలు                  అగస్త్య 
అంపారాయని                               కరణకమ్మలు                                          అగస్త్య
అంపేరాయని                                బడగలనాటి కరణకమ్మలు                 అగస్త్య 
అంబటి                                           ద్రావిడులు                                             కాశ్యప
అంబటిపూడి                                  వెలనాట్లు                                               కౌండిన్య
అంబటిపూడి                                  వెలనాట్లు                                              హరిత
అంబటిపూడి                                  నందవరీక నియోగులు                       భారద్వాజ 
అంబదాసు                                     కాణ్వులు                                               శ్రీవత్స
అంబర్ఖానా                                      గోల్కొండ వ్యాపారులు                        భారద్వాజ 
అంబరు                                         మాధ్వులు                                             వాధూల
అంబరు                                         మాధ్వులు                                             హరిత
అంబరుఖానా                               మాధ్వులు                                              అగస్త్య 
అంబరుఖానా                               కాణ్వులు                                                 కాశ్యప
అంబాదాసు                                  కాణ్వులు                                                భారద్వాజ 
అంబారాయని                              కరణకమ్మలు                                         అగస్త్య 
అంబార్ఖానా - అంబారుఖానా          కాణ్వులు                                          కాశ్యప
అంబార్ఖానా - అంబారుఖానా          కాణ్వులు                                          కౌండిన్య
అంబారు                                       మాధ్వులు                                             అగస్త్య 
అంబారు                                       మాధ్వులు                                             వాధూల                
అంబారుఖానా                              కాణ్వులు                                               అగస్త్య 
అక్షతల - అక్షింతల                  ములికినాట్లు                                         కాశ్యపకారపు                                        కాణ్వేయులు                                           భారద్వాజ
ఆకునూరి
ఆకుపూడి                                      గోల్కొండ వ్యాపారులు                           కౌశిక
ఆకుపూడి                                      ద్రావిడులు                                              కౌశిక
ఆకుమళ్ల                                       ఆరామ ద్రావిడులు                               ముద్గల
ఆకుమళ్ల                                       ప్రథమ శాఖ                                            ముద్గల
ఆకుమళ్ల                                       ప్రథమ శాఖ                                            హరిత
ఆకుమళ్ల                                       ఆరామ ద్రావిడులు                                హరిత
ఆకురాతి                                        గోల్కొండ వ్యాపారులు                          గౌతమ
ఆకురాతి                                        ఆరువేల నియోగులు                            హరిత
ఆకుల                                            పేరూరి ద్రావిడులు                                కాశ్యప
ఆకుల                                            నియోగులు                                             కాశ్యప
ఆకుల                                           ఆరువేల నియోగులు                             కౌండిన్య
ఆకులూరి                                      ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
ఆకులూరి                                      గోల్కొండ వ్యాపారులు                          కౌశిక
ఆకులూరి                                      గోల్కొండ వ్యాపారులు                          హరిత
అకుండి                                         ఆరామ ద్రావిడులు                               ఆత్రేయ
ఆకెళ్ల                                             ఆరువేల నియోగులు                              గౌతమ
ఆకెళ్ల                                             ఆరువేల నియోగులు                             హరిత 
ఆకెళ్ల                                             వెలనాటి వైదికులు                               గౌతమ 
ఆకెళ్ల                                             వెలనాటి వైదికులు                               హరిత            
ఆకొండ - ఆకొండి                      ఆరామ ద్రావిడులు                               ఆత్రేయ    
ఆఖ్య                                             ఆరాధ్యులు                                             నంది         
ఆచంట                                         వెలనాటి వైదికులు                             భారద్వాజ
ఆచంట                                         ఆరువేల నియోగులు                           సాంఖ్యాయన
ఆచంట                                        నందవరీక నియోగులు                         హరిత
ఆచళ్ల                                            పేరూరి ద్రావిడులు                               కౌశిక
ఆచార్యులభట్ల - ఆచార్యభొట్ల         వేగినాటి వైదికులు                        శ్రీవత్స    
ఆచూర                                         తెలగాణ్యులు                                          హరిత            
ఆడిదం
ఆడెక్కి                                          మాధ్వులు                                               భారద్వాజ
ఆనెగొండి                                     మాధ్వులు                                               జామదగ్న్య
ఆణిపిళ్ల                                        వెలనాటి వైదికులు                               కాశ్యప
ఆణివిళ్ల                                        ఆరామ ద్రావిడులు                                కాశ్యప
ఆణెగొంది                                     మాధ్వులు                                              జామదగ్న్య
ఆణెపు - ఆణెము                        తెలగాణ్యులు                                         హరిత                
ఆతంరాజు                                   ఆరువేల నియోగులు                             కాశ్యప
ఆత్మకూరి                                    ఆరువేల నియోగులు                             కౌండిన్య
ఆత్మకూరి                                    తెలగాణ్యులు                                          కౌండిన్య
ఆత్మకూరి                                    ఆరువేల నియోగులు                            పరాశర    
ఆతీ                                              పేరూరి ద్రావిడులు                                భారద్వాజ
ఆతీ                                              పేరూరి ద్రావిడులు                                హరిత
ఆతుకూరి                                    తెలగాణ్యులు                                          పరాశర    
ఆతుకూరి                                    వెలనాటి నియోగులు                            భారద్వాజ 
ఆతుకూరి                                    వెలనాటి వైదికులు                               భారద్వాజ
ఆతుకూరి                                    వెలనాట్లు                                                హరిత
ఆతులూరి                                    వెలనాట్లు                                                కౌండిన్య
ఆత్రేయ                                        ఆరువేల నియోగులు                            భారద్వాజ
ఆత్రేయపురపు                             ఆరువేల నియోగులు                            జామదగ్న్య
ఆత్రేయపురపు                             ఆరువేల నియోగులు                            భారద్వాజ
ఆత్‌నూరి                                      గోల్కొండ వ్యాపారులు                          ఉపమన్యు - ఔపమన్యు
ఆత్‌నూరి                                      గోల్కొండ వ్యాపారులు                           భారద్వాజ
ఆత్‌నూరి                                      గోల్కొండ వ్యాపారులు                           కౌశిక
ఆత్‌నూరి                                      గోల్కొండ వ్యాపారులు                           హరి
ఆదంపర్తి                                      ఆరువేల నియోగులు                             భారద్వాజ
ఆది                                                కరణకమ్మ వ్యాపారులు                          కాశ్యప
ఆదికాండం                                   నందవరీకులు                                       భార్గవ 
ఆదికాండల                                  నందవరీక నియోగులు                         భార్గవ 
ఆదిఠానా                                       నియోగులు                                              కాశ్యప
ఆదిత్యుని                                     మాధ్వులు                                               కౌండిన్య
ఆదిపర్తి                                          నందవరీక నియోగులు                        గౌతమ 
ఆదిపల్లి                                         ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య
ఆదిభట్ల - ఆదిభొట్ల                    పేరూరి ద్రావిడులు                                భారద్వాజ
ఆదిపూడి                                        వెలనాటి వైదికులు                              శాండిల్య 
ఆదిపూడి                                        ఆరువేల నియోగులు                           శాండిల్య 
ఆదిమధ్యం                                   గోల్కొండ వ్యాపారులు                         కాశ్యప
ఆదిమూర్తుల                                 నియోగులు                                            కౌండిన్య
ఆదిమూలం
ఆదిరాజు - ఆదిరాజుల               పేరూరి ద్రావిడులు                            భారద్వాజ
ఆదిరాజు - ఆదిరాజుల               ఆరువేల నియోగులు                         శ్రీవత్స
ఆదిరాజు - ఆదిరాజుల               తెలగాణ్యులు                                       హరిత
ఆదిరాజు                                        ఆరాధ్యులు                                           శ్రీవత్స
ఆదిరాజు                                         తెలగాణ్యులు                                       హరిత
ఆదిరాజుల                                     ఆరువేల నియోగులు                          కౌశిక
ఆదిరాజుల                                    ఆరువేల నియోగులు                           కౌండిన్య
ఆదిరాజుల                                     ఆరువేల నియోగులు                          భారద్వాజ
ఆదిరాల                                         తెలగాణ్యులు                                        హరిత
ఆదివఝల                                    పుదూరు ద్రావిడులు                            కాశ్యప
ఆదివఝ్జల                                     పుదూరు ద్రావిడులు                           హరిత

ఆదిశేషం

ఆదుమూడి                                     మాధ్వులు                                            పరాశర 
ఆదుకూరి                                        కాణ్వులు                                              కాశ్యప
ఆదుకూరి                                        ఆరువేల నియోగులు                         భారద్వాజ
ఆదుకూరి                                        ఆరువేల నియోగులు                         హరిత
ఆదిమూరి                                        ఆరువేల నియోగులు                         శ్రీవత్స
ఆదుర్తి                                              ప్రథమ శాఖ నియోగులు                   రథీతర
ఆదూరి                                             ఆరువేల నియోగులు                        ఆత్రేయ
ఆదూరి                                             ఆరువేల నియోగులు                        కౌశిక
ఆదూరి                                             ఆరువేల నియోగులు                        కౌండిన్య
ఆదూరి                                             వెలనాటి నియోగులు                       ఆత్రేయ
ఆదూరి                                             వెలనాటి నియోగులు                       కౌశిక
ఆదూరి                                             వెలనాటి నియోగులు                       కౌండిన్య
ఆదోని                                               ఆరువేల నియోగులు                       కౌండిన్య
ఆదోని                                               మాధ్వులు                                         కౌండిన్య
ఆధ్యాత్మభట్ల - ఆధ్యాత్మభట్టరు    మాధ్వులు                                      కాశ్యప
ఆధ్యాత్మభట్ల - ఆధ్యాత్మభట్టరు                మాధ్వులు                          కౌండిన్య
ఆనందరాజు                                  ఆరువేల నియోగులు                        కాశ్యప    
ఆనందరావు                                    కాణ్వులు                                           కౌండిన్య
ఆనందరావుల                                కాణ్వులు                                           కౌండిన్య
ఆనుజాల - ఆనుమిజాల              గోల్కొండ వ్యాపారులు                    భారద్వాజ

ఆసూరి                                             ఆరువేల నియోగులు                      కౌండిన్య
ఆనేటి                                                కాణ్వులు                                          లోహిత
ఆనేటి                                                తెలగాణ్య నియోగులు                    లోహిత  
ఆమనగంటి
ఆమనర్ల                                            ఆరువేల నియోగులు                      కౌండిన్య
ఆమనర్ల                                            ఆరువేల నియోగులు                      భార్గవ 
ఆమనర్ల                                            కాణ్వేయులు                                     భార్గవ 
ఆమన్నగంటి                                   ఆరువేల నియోగులు                      శ్రీవత్స
ఆమర్తనూరి                                      ఆరువేల నియోగులు                      హరిత
ఆమర్తనూరి                                      ఆరువేల నియోగులు                      హరిత
ఆమల్రాజు                                        ఆరువేల నియోగులు                      పరాశర
ఆమవరం                                         తెలగాణ్యులు                                   భారద్వాజ    
ఆమంచర్ల
అమంచి                                            మాధ్వులు                                       ఆత్రేయ
ఆమంచి                                            కరణకమ్మ వ్యాపారులు                  కాశ్యప
ఆమంచి                                             కరణకమ్మలు                                 హరిత
ఆమంచి                                             కరణకమ్మ వ్యాపారులు                 హరిత
ఆమంచి                                             గోల్కొండ వ్యాపారులు                   కాశ్యప
ఆమంచి                                             గోల్కొండ వ్యాపారులు                   హరిత
ఆమంనర్ల                                           ఆరువేల నియోగులు                    కౌండిన్య
ఆముదాల                                          నియోగులు                                     కౌండిన్య    
ఆముదాల                                          ఆరువేల నియోగులు                    కౌండిన్య
ఆముదాల                                          తెలగాణ్యులు                                  పరాశర    
ఆముదాల                                          తెలగాణ్యులు                                  హరిత
ఆముదాల                                          కాసల్నాట్లు                                      పరాశర    
ఆముదాల                                          కాసల్నాట్లు                                       హరిత
ఆముదాల                                         మాధ్వులు                                          హరిత
ఆముదాల                                          నియోగులు                                       శాండిల్య
ఆముదాల                                          నియోగులు                                       శ్రీవత్స  
ఆముదాలపల్లి                                  ఆరువేల నియోగులు                       కౌశిక
ఆముదాలపల్లి                                   ఆరువేల నియోగులు                      భారద్వాజ
ఆముదాలపల్లి                                   వెలనాటి వైదికులు                        కౌశిక
ఆముదాలపల్లి                                   ఆరువేల నియోగులు                      హరిత    
ఆముదాలవలస                                ఆరువేల నియోగులు                     కౌండిన్య
ఆముదాలవలస                                స్మార్తులు                                         కౌండిన్య
ఆముదాలవలస                                స్మార్తులు                                         హరిత
ఆముదాలవలస                                ఆరువేల నియోగులు                     శాండిల్య
ఆమునగంటి                                       ఆరువేల నియోగులు                     శ్రీవత్స
ఆమూరి - ఆమూరు                            మాధ్వులు                                      శ్రీవత్స
ఆమూరు                                             ఆరువేల నియోగులు                      శ్రీవత్స
ఆయతు - ఆయత్తు                   ఆరామ ద్రావిడులు                                కౌండిన్య 
ఆయత్తు                                       ఆరామ ద్రావిడులు                                 గౌతమ     
ఆయనూరి                                   లింగధారి నియోగులు                           భార్గవ 
ఆయపల్లి                                      ఆరువేల నియోగులు                            కాశ్యప
ఆయపల్లి                                      ఆరామ ద్రావిడులు                               గౌతమ 
ఆయపిల్లి                                      ఆరామ ద్రావిడులు                                కౌండిన్య
ఆయపిళ్ల                                      ఆరామ ద్రావిడులు                                కౌండిన్య
ఆయపిళ్ల                                      ఆరామ ద్రావిడులు                                గౌతమ 
ఆయపిళ్లె                                      ఆరామ ద్రావిడులు                               గౌతమ 
ఆయలపురపు - ఆయలవరపు    ఆరువేల నియోగులు                        వాధూల
ఆలయవరపు                               శైవులు                                                    శృంగి
ఆయలూరి                                    శైవులు                                                    కౌండిన్య
ఆయవరపు                                  స్మార్తులు                                                 కౌండిన్య
ఆయవరపు                                  స్మార్తులు                                                 హరిత
ఆయవంతుల                             ద్రావిడులు                                             వాధూల
ఆయెత్తు                                       ఆరామ ద్రావిడులు                                హరిత
ఆరకం                                          వెలనాటి నియోగులు                             భారద్వాజ
ఆరట్ల                                            మాధ్వులు                                               భారద్వాజ
ఆరట్ల                                             ఆరామ ద్రావిడులు                                 శ్రీవత్స    
ఆరణాల                                        ఆరామ ద్రావిడులు                                శ్రీవత్స        
ఆరణి                                            మాధ్వులు                                                ఆత్రేయ
ఆరవల్లి - ఆరవెల్లి                          ఆరామ ద్రావిడులు                             కాశ్యప
ఆర్యభట్ల - ఆర్యభట్టరు                   వైదికులు                                           హరిత
ఆర్యసోమయాజుల
ఆర్వదీక్షితుల - ఆర్వదీక్షితులు     వేగినాటి వైదికులు                         కాశ్యప
ఆరాఖ్యాల                                     ఆరువేల నియోగులు                            కౌండిన్య    
ఆరాఖ్యాల                                     వెలనాటి నియోగులు                            కౌండిన్య
ఆరాఖ్యాల                                     దివిలి ద్రావిడులు                                  శ్రీవత్స    
ఆరాఖ్యాల                                     కాణ్వేయులు                                           భారద్వాజ
ఆరాఖ్యాల                                     గోల్కొండ వ్యాపారులు                           సాంఖ్యాయన
ఆరాధ్యుల
ఆర్కాటు                                       మాధ్వులు                                                 కాశ్యప
ఆర్కాటు                                       మాధ్వులు                                       భారద్వాజ
ఆర్కాట్‌                                        మాధ్వులు                                        భారద్వాజ
ఆరార్థి                                            మాధ్వులు                                        హరిత
ఆరికపల్లి                                       ఆరువేల నియోగులు                     కాశ్యప
ఆరిపూడి                                       నియోగులు                                      శ్రీవత్స
ఆరిరేవుల                                     ఆరువేల నియోగులు                     కాశ్యప
ఆర్నిపూడి                                    నియోగులు                                      శ్రీవత్స
ఆర్నిపూడి                                    ప్రథమ శాఖ                                    శ్రీవత్స
ఆరుకపల్లి                                     కాణ్వేయులు                                   కౌండిన్య
ఆరుకళ్ల - ఆరుకండ్ల                   నియోడులు                                    శ్రీవత్స
ఆరుకళ్ల - ఆరుకండ్ల                   ప్రథమ శాఖ                                    శ్రీవత్స
ఆరుకండ్ల                                     నియోగులు                                       హరిత
ఆరుచూక                                      వెలనాటి నియోగులు                      కౌశిక
ఆరునూక                                      ఆరువేల నియోగులు                       కౌశిక
ఆరె                                                కరణకమ్మలు                                    కాశ్యప
ఆరె                                                కరణకమ్మ వ్యాపారులు                   కాశ్యప
ఆరె                                                కరణకమ్మ నియోగులు                    భారద్వాజ
ఆరె                                                పేరూరి ద్రావిడులు                          వాధూల
ఆరెమండ                                    ఆరువేల నియోగులు                       పరాశర  
ఆరెమండ                                    ద్రావిడులు                                        పరాశర    
ఆరెమండ                                    బడగల కన్నళ్లు                                జామదగ్న్య
ఆరెమండ                                    ద్రావిడులు                                        పరాశర    
ఆరేపల్లి                                         కాణ్వేయులు                                    కౌండిన్య
ఆరేపల్లి                                         కాణ్వేయులు                                    శ్రీవత్స    
ఆరేపల్లి                                         కాసలనాటి వైదికులు                     హరిత
ఆరేమండ                                    కరణకమ్మ వ్యాపార్లు                         జామదగ్న్య
ఆరేమండ                                    ద్రావిడులు                                       వాధూల
ఆలకూడు                                    ఆరామ ద్రావిడులు                          శ్రీవత్స
ఆలపట్ల                                        కాణ్వులు                                           శ్రీవత్స                
ఆలపట్టు                                       కాణ్వులు                                          శ్రీవత్స
ఆలపఱ్ఱు                                       కాణ్వులు                                          శ్రీవత్స
ఆలపాటి                                    ఆరువేల నియోగులు                         కౌండిన్య
ఆలపాటి                                    నియోగులు                                          హరిత
ఆలపాటి                                    ఆరువేల నియోగులు                           హరిత
ఆలపాటి                                    ఆరువేల నియోగులు                           శాండిల్య     
ఆలపాటి                                    కాణ్వులు                                               కౌండిన్య    
ఆలపాటి                                    వెలనాటి నియోగులు                         కౌండిన్య
ఆలపాటి                                    వెలనాటి వైదికులు                            హరిత    
ఆలపాడు                                   ఆరువేల నియోగులు                         కౌండిన్య
ఆలమూరి                                  నియోగులు                                          కౌండిన్య
ఆలమూరి                                  నియోగులు                                          భారద్వాజ    
ఆలమూరి                                  వెలనాటి వైదికులు                            ఆత్రేయ
ఆలమూరి                                  వెలనాటి వైదికులు                            కౌండిన్య
ఆలమూరి                                  వెలనాటి వైదికులు                            భారద్వాజ    
ఆలమూరు                                ఆరువేల నియోగులు                          కౌండిన్య
ఆలమూరు                                వెలనాటి వైదికులు                            భారద్వాజ
ఆలవిల్లి                                     కోసలేయులు                                        వాధ్య్రశ్వ 
ఆలంకపురం                             వెలనాటి వైదికులు                             శ్రీవత్స    
ఆలంపురి                                  వెలనాటి వైదికులు                             హరిత
ఆలాబు                                     ఆరువేల నియోగులు                           లోహిత
ఆలూరి                                      మాధ్వులు                                             హరిత
ఆలూరి                                     ములకనాటి వైదికులు                         హరిత
ఆలూరు                                    ఆరువేల నియోగులు                           కాశ్యప
ఆలూరు                                    ఆరువేల నియోగులు                           పరాశర    
ఆలూరు                                    ములికినాట్లు                                         పరాశర  
ఆలూరు                                    ములికినాటి వైదికులు                        హరిత
ఆలూరు                                    వెలనాటి వైదికులు                             గౌతమ 
ఆలేరు                                       కాణ్వులు                                               గౌతమ 
ఆలేరు                                       కాణ్వులు                                               శ్రీవత్స
ఆలేటి                                        కాణ్వులు                                               శ్రీవత్స
ఆలంపురం                              వెలనాటి వైదికులు                              శ్రీవత్స
ఆళ్లపూడి                                   ద్రావిడులు                                             ఆనంద
ఆళ్లమూడి                                 ఆరువేల నియోగులు                           ఆత్రేయ
ఆళ్లమూడి                                  వెలనాటి వైదికులు                             ఆత్రేయ
ఆవంచ                                      తెలగాణ్యులు                                        కౌశిక
ఆవంత్స                                    తెలగాణ్యులు                                        కాశ్యప
ఆవంత్స                                    తెలగాణ్యులు                                        భార్గవ 
ఆవంత్స                                    శైవులు                                                    శృంగి
ఆంధ్ర                                         తెలగాణ్యులు                                       శ్రీవత్స
ఆండ్ర                                         కాణ్వేయులు                                        భారద్వాజ
ఆండ్ర                                         కాణ్వేయులు                                        భారద్వాజ
ఆండ్ర                                         కాణ్వేయులు                                        శ్రీవత్స  


ఇక్కుర్తి                                      ఆరువేల నియోగులు                           కౌండిన్య
ఇక్కుర్తి                                      ఆరువేల నియోగులు                           గౌతమ
ఇచ్ఛాపురం                              తెలగాణ్యులు                                         హరిత
ఇటికపాటి                                 వెలనాటి వైదికులు                              గార్గ్య - గార్గేయ
ఇటికంపాడు                            ఆరువేల నియోగులు                            గార్గ్య - గార్గేయ
ఇటికంపాడు                            వెలనాటి వైదికులు                               గార్గ్య - గార్గేయ
ఇటికాల                                    వెలనాటి వైదికులు                               కౌశిక
ఇటికిరాల                                 నందవరీకులు                                       కాశ్యప
ఇటికిరాల                                 వెలనాటి వైదికులు                              హరిత
ఇటికంపాడు
ఇటుకరాల                                వెలనాట్లు                                               హరిత
ఇటుకాల                                   వెలనాటి వైదికులు                              కౌశిక
ఇడలూరి                                   కాసల్నాట్లు                                            గౌతమ
ఇడ్వి                                         మాధ్వులు                                              వాధూల
ఇడ్వి                                         మాధ్వులు                                              విశ్వామిత్ర
ఇడువులూరి                            పేరూరి ద్రావిడులు                               ఆత్రేయ                
ఇడుపూరి                                  కరణకమ్మ వ్యాపారులు                        ఆత్రేయ    
ఇడువూరి                                  పేరూరి ద్రావిడులు                              ఆత్రేయ    
ఇనగుర్తిపాటి                             వెలనాటి నియోగులు                          కౌండిన్య
ఇనగుర్తిపాటి                              వెలనాటి వైదికులు                             కౌండిన్య
ఇనగుర్తిపాడి                              వెలనాటి వైదికులు                             కౌండిన్య
ఇనగుర్తిపాడి                              వెలనాటి నియోగులు                          కౌండిన్య
ఇనగుర్తిపాడు                            ఆరువేల నియోగులు                           కౌండిన్య
ఇనమనమెల్లూరి
ఇనమర్ల                                     నియోగులు                                             భారద్వాజ
ఇనమర్ల                                     నియోగులు                                             ముద్గల        
ఇనమర్ల                                     ఆరువేల నియోగులు                            భారద్వాజ
ఇనుగంటి                                  తెలగాణ్యులు                                          కాశ్యప
ఇనుగంటి                                  తెలగాణ్యులు                                          కామకాయన
ఇనుగంటి                                  తెలగాణ్యులు                                          వాధూల
ఇనుగంటి                                  తెలగాణ్యులు                                          విశ్వామిత్ర
ఇనుగంటి                                  మాధ్వులు                                               కాశ్యప
ఇనుగంటి                                  మాధ్వులు                                               కామకాయన
ఇనుగంటి                                  మాధ్వులు                                               వాధూల
ఇనుగంటి                                  మాధ్వులు                                               విశ్వామిత్ర
ఇనుగంటి                                  నియోగులు                                              కాశ్యప    
ఇనుగంటి                                  నియోగులు                                              కౌండిన్య    
ఇనుగుర్తి
ఇనుమర్ల                                   నియోగులు                                               ముద్గల 
ఇనుమర్ల                                   స్మార్తులు                                                    గౌతమ
ఇనుమెర్ల                                   ఆరువేల నియోగులు                                భారద్వాజ
ఇనుమెళ్ల                                   ఆరువేల నియోగులు                                భారద్వాజ
ఇనుమెల్ల
ఇప్పకుంట్ల                               నియోగులు                                                భారద్వాజ
ఇప్పకుంట్ల                               ఆరువేల నియోగులు                                భారద్వాజ
ఇప్పగుంట
ఇప్పటం                                    కాణ్వేయులు                                               భారద్వాజ
ఇప్పటం                                    కాణ్వేయులు                                               మహర్సి
ఇప్పిలి                                       ఆరామ ద్రావిడులు                                    కాశ్యప
ఇప్పిలిగుంట                            లింగధారి నియోగులు                               శృంగి
ఇపుకుంట                                 ఆరువేల నియోగులు                                 కాశ్యప
ఇప్పగుంట                                ఆరువేల నియోగులు                                కాశ్యప
ఇప్పగుండం                             ఆరువేల నియోగులు                                కాశ్యప
ఇరగవరపు                                 ఆరువేల నియోగులు                                భారద్వాజ
ఇరగవరపు                                 ఆరువేల నియోగులు                                హరిత
ఇరుకంటి                                   కరణకమ్మ వైదికులు                                పురుకుత్స
ఇరుకంటి                                   కరణకమ్మ వైదికులు                                 విశ్వామిత్ర
ఇరుకంటి                                   కరణకమ్మలు                                              వాధూల 
ఇరుకంటి                                   కరణకమ్మలు                                             విశ్వామిత్ర
ఇరుకు                                        పేరూరి ద్రావిడులు                                   ఆత్రేయ
ఇరుకువఝ్జల                          పేరూరి ద్రావిడులు                                   ఆత్రేయ
ఇరుకువఝ్జల                          పేరూరి ద్రావిడులు                                   ఆత్రేయ
ఇరుగడల                                  నందవరీ నియోగులు                                గౌతమ
ఇరుగంటి                                  కరణకమ్మలు                                               కాశ్యప
ఇరుగంటి                                   వైదికులు                                                    కాశ్యప
ఇరుగంటి                                   కరణకమ్మ వైదికులు                                 విశ్వామిత్ర
ఇరుర్తి                                         మాధ్వులు                                                   ఆత్రేయ    
ఇరువంటి                                  మాధ్వులు                                                  వాధూల
ఇరువంటి                                  మాధ్వులు                                                  విశ్వామిత్ర
ఇరువెంటి                                  కరణకమ్మలు                                             కాశ్యప
ఇర్లపల్లి                                       కరణకమ్మలు                                             కాశ్యప
ఇర్లపాలెం                                  ఆరువేల నియోగులు                                హరిత
ఇర్లపాడు                                    ఆరువేల నియోగులు                                హరిత
ఇర్లపెంట                                   వెలనాటి వైదికులు                                  హరిత
ఇర్వెంటి                                     కరణకమ్మలు                                             కాశ్యప
ఇలకొలను                                 వెలనాటి వైదికులు                                  హరిత
ఇలపకుర్తి                                  ఆరువేల నియోగులు                                కాశ్యప
ఇలపకుర్తి                                   వెలనాటి వైదికులు                                 ఆత్రేయ    
ఇలపకుర్తి                                   వెలనాటి వైదికులు                                 కాశ్యప
ఇలపకుర్తి                                   శైవులు                                                       ఆత్రేయ    
ఇలపకుర్తి                                   శైవులు                                                        కాశ్యప
ఇలపావులూరి                            ఆరువేల నియోగులు                               కౌండిన్య
ఇలపావులూరి                            తెలగాణ్య నియోగులు                             కౌండిన్య
ఇలపావులూరి                            తెలగాణ్యులు                                            కౌత్స
ఇలయల                                    ఆరువేల నియోగులు                               కౌశిక
ఇలయల                                    వెలనాటి నియోగులు                              కౌశిక    
ఇలయంపల్లి                             తెలగాణ్య నియోగులు                             కౌండిన్య    
ఇలవర్తి                                        వెలనాటి నియోగులు                             ఆత్రేయ    
ఇలవర్తి                                        శైవులు                                                       ఆత్రేయ    
ఇలపర్తి                                        శైవులు                                                       కాశ్యప
ఇల్లపెంట                                   ఆరువేల నియోగులు                              హరిత
ఇల్లవఝ్జల                                 వెలనాటి వైదికులు                                హరిత
ఇల్వకర్త                                       ఆరువేల నియోగులు                             ఆత్రేయ 
ఇల్వకుర్తి                                     నియోగులు                                              ఆత్రేయ    
ఇల్వకుర్తి                                     ఆరువేల నియోగులు                             ఆత్రేయ    
ఇల్వకుర్లి                                     వీరశైవులు                                               నంది
ఇల్లంభట్ల- ఇల్లంభట్టుల - ఇల్లంభొట్ల    తెలగాణ్యులు                       కౌండిన్య    
ఇలాకొలను
ఇలాపావులూరి                           ఆరువేల నియోగులు                            కౌత్స
ఇలాపావులూరి                           తెలగాణ్య నియోగులు                           భారద్వాజ
ఇల్లాభట్ల - ఇల్లాభొట్ల                స్మార్తులు                                                 కాశ్యప
ఇల్లావఝ్జల 
ఇల్లందుల
ఇల్లిందల                                   ఆరువేల నియోగులు                             కౌండిన్య
ఇల్లిందల                                   ఆరువేల నియోగులు                             గౌతమ
ఇల్లిందల                                    కరణకమ్మలు                                         వాధూల   
ఇల్లిందల                                    కరణకమ్మలు                                         విశ్వామిత్ర 
ఇల్లెందుల
ఇళయపల్లి                                  ఆరువేల నియోగులు                           కౌశిక
ఇళయపల్లి                                  వెలనాట్లు                                               కౌశిక
ఇళయపల్లి                                  వెలనాటి వైదికులు                              కౌశిక
ఇవటూరి                                      ఆరాధ్యులు                                            కాశ్యప
ఇవటూరి                                      ఆరువేల నియోగులు                           ఆత్రేయ 
ఇవటూరి                                      ఆరువేల నియోగులు                           కాశ్యప
ఇవటూరి                                      కాసలనాట్లు                                           గౌతమ
ఇవటూరి                                      వెలనాటి నియోగులు                          ఆత్రేయ    
ఇవటూరి                                      వెలనాటి వైదికులు                            కాశ్యప
ఇవమనగుండ్ల                             కాణ్వేయులు                                       కాశ్యప
ఇవలి                                            మాధ్వులు                                            పరాశర
ఇసుగంటి                                     నియోగులు                                          కౌండిన్య
ఇసకపల్లి                                       తెలగాణ్యులు                                      మైత్రేయ
ఇసుకపల్లి                                     తెలగాణ్యులు                                      మైత్రేయ
ఇంకొల్లు                                        వెలనాటి వైదికులు                            హరిత
ఇంగుడ                                         కరణకమ్మ వ్యాపార్లు                           వాధూల
ఇంగువ                                          వెలనాటి వైదికులు                           కౌశిక
ఇంగువ                                          వెలనాటి వైదికులు                           శౌనక
ఇంగువ                                          కరణకమ్మ వ్యాపార్లు                          విశ్వామిత్ర
ఇంజరం                                        మాధ్వులు                                          శౌనక
ఇంజేటి                                           నందవరీక నియోగులు                    శ్రీవత్స
ఇంటూరి                                        కాణ్వేయులు                                      కాశ్యప
ఇంటూరి                                        కాణ్వేయులు                                      కౌండిన్య
ఇండూరి                                        స్మార్తులు                                             హరిత
ఇందుకుర్తి                                    ఆరువేల నియోగులు                         కౌండిన్య
ఇందుపర్తి                                      గోల్కొండ వ్యాపార్లు                            హరిత
ఇందుపల్లి                                    నియోగులు                                          కాశ్యప
ఇందుపల్లి                                    ఆరువేల నియోగులు                         కాశ్యప
ఇందుపూడి                                  తెలగాణ్యులు                                      గార్గ్య - గార్గేయ
ఇందుర్తి                                        ఆరువేల నియోగులు                        కౌండిన్య
ఇందుర్తి                                        ఆరువేల నియోగులు                        వాధూల
ఇందుర్తి                                        ఆరువేల నియోగులు                        విశ్వామిత్ర
ఇందుర్తి                                        ఆరువేల నియోగులు                        హరిత
ఇందుర్తి                                        ఆరువేల నియోగులు                        శాండిల్య
ఇందుర్తి                                        గోల్కొండ వ్యాపార్లు                            శాండిల్య
ఇందుర్తి                                        గోల్కొండ వ్యాపార్లు                            హరిత
ఇందువర్తి                                     గోల్కొండ వ్యాపార్లు                           వాధూల
ఇందువర్తి                                     గోల్కొండ వ్యాపార్లు                           శాండిల్య
ఇందువర్తి                                     గోల్కొండ వ్యాపార్లు                           హరిత
ఇంద్రకంటి                                  కరణకమ్మలు                                     కాశ్యప
ఇంద్రకంటి                                  కాణ్వేయులు                                     కాశ్యప
ఇంద్రకంటి                                  కరణకమ్మలు                                    కౌండిన్య
ఇంద్రకంటి                                  కరణకమ్మలు                                    శ్రీవత్స
ఇంద్రకంటి                                   కరణకమ్మ వ్యాపార్లు                        శ్రీవత్స
ఇంద్రకంటి                                   తెలగాణ్యులు                                   శ్రీవత్స
ఇంద్రకి                                          ఆరువేల నియోగులు                      వాధూల
ఈగల                                   కోసలేయులు                           వాశిష్ఠ

ఈచలూరి - ఈచలూరు             ఆరువేల నియోగులు                   గౌతమ
ఈడూడి                                వెలనాటి వైదికులు                      శాండిల్య
ఈడూరి                                ఆరువేల నియోగులు                   కౌండిన్య
ఈతకోట                               వెలనాటి నియోగులు                   కౌండిన్య
ఈతకోట                               తెలగాణ్యులు                             కాశ్యప    
ఈతముక్కల                        ఆరువేల నియోగులు                     భారద్వాజ
ఈత్కోట                               ఆరువేల నియోగులు                    వాధూల 
ఈత్కోట                              నియోగులు                                వాధూల
ఈదని                                 తెలగాణ్యులు                             భారద్వాజ
ఈదర                                 ఆరువేల నియోగులు                    భారద్వాజ
ఈదరపల్లి                            వెలనాటి వైదికులు                        భారద్వాజ           
ఈదుపల్లి
ఈదురపల్లి                            ఆరువేల నియోగులు                   భారద్వాజ
ఈదురుపల్లి                           కాణ్వులు                                 శ్రీవత్స
ఈదురుపల్లి                           వెలనాటి వైదికులు                      శ్రీవత్స
ఈపల్లి                                   ప్రాఙ్నాటి నియోగులు                  కౌండిన్య
ఈపల్లె                                   నియోగులు                             కౌండిన్య
ఈపల్లె                                   ప్రాఙ్నాటి నియోగులు                 కౌండిన్య
ఈమన                                  వెలనాటి వైదికులు                    కాశ్యప
ఈమన                                  వెలనాటి వైదికులు                    గౌతమ
ఈమన(ని)                            ఆరువేల నియోగులు                  హరిత    
ఈమన(ని)                            వెలనాటి వైదికులు                     హరిత                
ఈమన(ని)పాక                      పాకనాటి నియోగులు                  శాండిల్య
ఈమనపాటి                           నందవరీక నియోగులు                 కౌండిన్య
ఈమనపాలెం                         ఆరువేల నియోగులు                    కాశ్యప
ఈమని                                  ఆరువేల నియోగులు                  కాశ్యప
ఈమని                                  వెలనాటి వైదికులు                     కాశ్యప
ఈమని                                  వెలనాటి వైదికులు                     గౌతమ
ఈయుణ్ణి                               ఆరువేల నియోగులు                   భారద్వాజ
ఈరకోట                                 వెలనాటి వైదికులు                     కౌండిన్య
ఈరకోట                                 తెలగాణ్యులు                             కాశ్యప
ఈరంకి                                  వెలనాటి వైదికులు                      కౌశిక
ఈరంకి                                  వెలనాటి వైదికులు                     వాశిష్ఠ
ఈవని                                   వెలనాటి వైదికులు                     కాశ్యప
ఈవని                                   వెలనాటి వైదికులు                     గౌతమ
ఈవని                                   వెలనాటి వైదికులు                     హరిత    

ఈవూరి - ఈవూరు                   ఆరువేల నియోగులు                  కౌండిన్య
ఈవూరి - ఈవూరు                    వెలనాటి వైదికులు                    కౌండిన్య
ఈశాణం                                  ఆరాధ్యులు                             శృంగి 
ఈశ్వర                                    వెలనాటి వైదికులు                    గార్గ్య - గార్గేయ    
ఈశ్వర                                    వెలనాటి వైదికులు                    హరిత            
ఈశ్వరప్రగడ - ఈశ్వరప్రెగడ           ఆరువేల నియోగులు                 కాణ్వ
ఈశ్వరబత్తుల                            ఆరాధ్యులు                            శృంగి
ఈశ్వరబత్తుల                            శైవులు                                 శృంగి
ఈశ్వరభట్ల                               వేగినాటి వైదికులు                    కాశ్యప
ఈశ్వరభట్ల - ఈశ్వరభొట్ల             వేగినాటి వైదికులు                     ముద్గల
ఈశ్వరభొట్ల                              కరణకమ్మ నియోగులు              ముద్గల
ఈశ్వరభొట్ల                              కరణకమ్మ వైదికులు                 ముద్గల

ఈశ్వరాయని                            తెలగాణ్యులు                          కాణ్వ
ఈశ్వరుని                                ఆరువేల నియోగులు                కాణ్వ
ఈశ్వరుని                                తెలగాణ్యులు                          కాణ్వ
ఈశ్వరుని                                తెలగాణ్యుల నియోగులు            కాణ్వఉచ్చిరంపాల                           ఆరువేల నియోగులు                  కాశ్యప

ఉచ్చిరంపాల                           వెలనాటి వైదికులు                     కాశ్యప
ఉచ్చిలి                                   వెలనాటి వైదికులు                    కాశ్యప
ఉచ్చిలి                                   వెలనాటి వైదికులు                    హరిత
ఉటుపల్లి                                 ఆరువేల నియోగులు                  కౌండిన్య
ఉడతల                                  గోల్కొండ వ్యాపారులు                 భార్గవ
ఉడతా                                   గోల్కొండ వ్యాపారులు                  భార్గవ 
ఉడారి                                    పుదూరు ద్రావిడులు                   ఆత్రేయ
ఉడాలి                                    వేగినాటి వైదికులు                     గార్గ్య - గార్గేయ
ఉడు                                      ములకనాటి వైదికులు                భారద్వాజ
ఉడుతా                                  వెలనాటి వైదికులు                     గౌతమ
ఉడుతా                                  వెలనాటి నియోగులు                  మౌద్గల్య
ఉడు(డూ)                              ఆరువేల నియోగులు                  భారద్వాజ
ఉడూ                                    ములకనాటి వైదికులు                 భారద్వాజ
ఉణగూరి                                నియోగులు                              విశ్వామిత్ర
ఉణుకూరి                               ఆరువేల నియోగులు                  భారద్వాజ
ఉణుగూరి                               ఆరువేల నియోగులు                  విశ్వామిత్ర
ఉణుగుర్తి                                కాణ్వులు                                కౌశిక
ఉణుగుర్తి                                కాణ్వేయులు                            కౌశిక
ఉత్తర                                     కాణ్వేయులు                           కౌశిక
ఉత్తర                                     కాణ్వేయులు                           కౌండిన్య
ఉత్తర కొంపల్లి                          కాణ్వేయులు                             కాశ్యప
ఉత్తరకోపల్లి                             కాణ్వేయులు                            కాశ్యప
ఉత్తరజడవల్లి                          కాణ్వేయులు                             కాశ్యప
ఉత్తరపట్ల                               కాణ్వేయులు                             కౌండిన్య
ఉత్తరపరిమి                           ఆరువేల నియోగులు                    కౌండిన్య
ఉత్తరపరిమి                           ఆరువేల నియోగులు                    శాండిల్య
ఉత్తర పొట్టపాడు                      కాణ్వులు                                 భారద్వాజ
ఉత్తర పొట్టపాడు                      కాణ్వేయులు                             భారద్వాజ
ఉత్తర పొట్లపాడు                      కాణ్వులు                                 భారద్వాజ
ఉత్తరభట్ల                              కాణ్వులు                                 కౌండిన్య
ఉత్తరభట్ల                              కాణ్వేయులు                             కౌండిన్య
ఉత్తరలింగంకుంట్ల                     కాణ్వేయులు                             కాశ్యప
ఉత్తరలింగమకుంట్ల                  కాణ్వులు                                  కాశ్యప
ఉత్తరహళ్లి                             ములకనాట్లు                             లోహిత
ఉత్తరహిళ్లి                             ములకనాట్లు                             పూతిమాష
ఉత్తరహిళ్లి                             నియోగులు                               పూతిమాష
ఉత్పల                                బడగల కన్నడులు                       భారద్వాజ
ఉదయగిరి                            ఆరువేల నియోగులు                    ముద్గల
ఉదయగిరి                            కరణకమ్మ నియోగులు                 భారద్వాజ
ఉదయగిరి                            నియోగులు                               ముద్గల
ఉదయగిరి                            కరణకమ్మ వైదికులు                    శ్రీవత్స
ఉదయగిరి                            కరణకమ్మ వైదికులు                    భారద్వాజ
ఉదయగిరి                            కాణ్వులు                                 ఆత్రేయ
ఉదయగిరి                            కాణ్వులు                                 కౌండిన్య
ఉదయగిరి                            తెలగాణ్యులు                             భారద్వాజ
ఉదయగిరి                            తెలగాణ్యులు                             శ్రీవత్స
ఉదయగిరి                            ఆరువేల నియోగులు                   శ్రీవత్స
ఉదయగిరి                            నియోగులు                              శౌనక
ఉదయగిరి                            మాధ్వులు                               కౌండిన్య
ఉదయగిరి                            మాధ్వులు                               భారద్వాజ
ఉదయగిరి                            మాధ్వులు                               శ్రీవత్స
ఉదయరాజు                          దవరీక నియోగులు                     శౌనక
ఉద్గారి                                 మాధ్వులు                                శ్రీవత్స
ఉద్ది                                   మాధ్వులు                                 జామదగ్న్య
ఉద్ది                                    నియోగులు                               జామదగ్న్య
ఉద్ది                                    మాధ్వ నియోగులు                      జామదగ్న్య
ఉద్ది                                    కోసల్నాటి వైదికులు                     జామదగ్న్య
ఉద్భట                                     నందవరీక నియోగులు             ముద్గల
ఉద్భటారాధ్యుల                          ఆరువేల నియోగులు               భారద్వాజ
ఉద్భటారాధ్యుల                          లింగధారి నియోగులు               ఆత్రేయ
ఉద్భటారాధ్యుల                          శైవులు                                నంది   
ఉన్నర                                      ఆరువేల నియోగులు                         గౌతమ    
ఉన్నవ                                     ఆరువేల నియోగులు                          గార్గ్య - గార్గేయ
ఉన్నవ                                     ఆరువేల నియోగులు                          గౌతమ
ఉన్నవ                                     వెలనాటి వైదికులు                             భారద్వాజ
ఉన్నం                                      ఆరువేల నియోగులు                          గార్గ్య - గార్గేయ
ఉన్నం                                      ఆరువేల నియోగులు                          భారద్వాజ
ఉన్నం                                      వెలనాటి వైదికులు                             భారద్వాజ
ఉన్నం                                      వెలనాటి వైదికులు                             భారద్వాజ
ఉపకరణము - ఉపకరణం              ఆరువేల నియోగులు                          భారద్వాజ
ఉపకరణము- ఉపకరణం                కాణ్వులు                                       భారద్వాజ
ఉపద్రష్ట(ల)                                వేగినాటి వైదికులు                             కౌండిన్య
ఉపమా                                     వెలనాట్లు                                        కాశ్యప
ఉపమాక                                   ఆరామ ద్రావిడులు                             కాశ్యప
ఉపమాక                                   ఆరామ ద్రావిడులు                             శ్రీవత్స
ఉపమాక                                   ద్రావిడులు                                       శ్రీవత్స
ఉపాధ్యాయుల                            కాసలనాటి కరణాలు                           కౌశిక
ఉపాధ్యాయుల                            తెలగాణ్యులు                                    గౌతమ
ఉపాధ్యాయుల                            పేరూరి ద్రావిడులు                              కౌండిన్య
ఉపాధ్యాయుల                            వెలనాటి వైదికులు                             గౌతమ
ఉపాధ్యాయుల                            వెలనాటి వైదికులు                            విశ్వామిత్ర
ఉపాధ్యాయుల                             వెలనాటి వైదికులు                           హరిత
ఉప్పమాగులూరి                          కాసలనాటి వైదికులు                         శాండిల్య

ఉప్పమాగులూరి                          నియోగులు                                    శాండిల్య
ఉప్పల                                      కాణ్వులు                                      కాశ్యప
ఉప్పల                                      వెలనాటి నియోగులు                        భారద్వాజ
ఉప్పల                                      బడగల కన్నడులు                           భారద్వాజ
ఉప్పల                                      బడగల కన్నడులు                           శ్రీవత్స
ఉప్పల                                      కాణ్వులు                                      కౌశిక
ఉప్పలపాటి                                ఆరువేల నియోగులు                        భారద్వాజ
ఉప్పలపాటి                                 కాణ్వులు                                     భారద్వాజ
ఉప్పలపాడు                                ఆరువేల నియోగులు                       భారద్వాజ
ఉప్పలపాడు                                కాణ్వులు                                     భారద్వాజ
ఉప్పలూరి - ఉప్పులూరి                వెలనాటి వైదికులు                           ఆత్రేయ
ఉప్పలాండి                                 నియోగులు                                   కాశ్యప
ఉప్పలా(లాం)డి                           నియోగులు                                   పరాశర
ఉప్పలా(లాం)డి                           వెలనాట్లు                                     పరాశర    
ఉప్పలా(లాం)డి                           వెలనాటి నియోగులు                       పరాశర        
ఉప్పాల
ఉప్మాక                                         ఆరామద్రావిడులు                        కాశ్యప
ఉప్పంగి                                        కాసలనాటి వైదికులు                    రథీతర
ఉప్పు(ల)                                     కరణకమ్మ                                కౌశిక
ఉప్పులూరి                                    కాణ్వేయులు                              కౌశిక
ఉప్పులూరి                                    వెలనాటి వైదికులు                       కాశ్యప
ఉప్పులూరి                                    వెలనాటి వైదికులు                       కాణ్వ 
ఉప్పులూరి                                    వెలనాటి నియోగులు                    కాణ్వ 
ఉప్పులూరి                                    మాధ్వులు                                గౌతమ
ఉప్పు(ల)                                      కరణకమ్మలు                            వాశిష్ఠ
ఉప్పు(ల)                                      మాధ్వులు                               ఆత్రేయ
ఉప్పు(ల)                                      మాధ్వులు                               వాశిష్ఠ
ఉప్పుగుండూరి - ఉప్పుగుండూరు
ఉపూడి కస్తూరి                                 వెలనాటి నియోగులు                  పూతిమాష
ఉపూడి కస్తూరి                                 వెలనాటి నియోగులు                  వాధూల
ఉపూండి                                        వెలనాట్లు                                 పరాశర
ఉపూండి                                         నియోగులు                             పరాశర
ఉపూండి                                         వెలనాటి నియోగులు                  పరాశర
ఉమ్మెత్తాల                                       కరణకమ్మలు                           వాశిష్ఠ
ఉమ్మెత్తాల                                       మాధ్వులు                              వాశిష్ఠ
ఉరకరణాల                                       నియోగులు                             శాండిల్య
ఉరకరణాల                                       ఆరువేల నియోగులు                  శాండిల్య
ఉరక్కోట                                          నియోగులు                             శాండిల్య
ఉరమలము                                      కాణ్వేయులు                            భారద్వాజ
ఉరట్ల                                              నియోగులు                              హరిత
ఉరట్ల                                              ఆరువేల నియోగులు                   హరిత
ఉర:కరణం                                       కాణ్వులు                                 కాశ్యప
ఉరిటి
ఉరుతా                                            వెలనాటి వైదికులు                      కౌశిక
ఉరే                                                గోల్కొండ వ్యాపారులు                   హరిత
ఉర్లపాలెం(ళెం)                                  ఆరువేల నియోగులు                    భారద్వాజ
ఉర్లపాలెం(ళెం)                                  ఆరువేల నియోగులు                    వాధూల
ఉలిమిరి                                           వేగినాటి వైదికులు                      ఆత్రేయ
ఉలుగండము - ఉలుగండం                   మాధ్వులు                               కౌండిన్య
ఉలుగండము - ఉలుగండం                   మాధ్వులు                               భారద్వాజ
ఉలుగంధము                                    మాధ్వులు                               భారద్వాజ
ఉల్లగంటి
ఉల్లనగంటి 
ఉల్లిగంటి                                          కాణ్వులు                                 కౌశిక
ఉల్లిగంటి                                          కాణ్వేయులు                             కౌశిక
ఉల్లిమర్ల                                          ద్రావిడులు                                ఆత్రేయ
ఉసు(ల)మర్తి                                   ఆరువేల నియోగులు                    హరిత
ఉండపట్టి                                         స్మార్తులు                                 కాశ్యప
ఉండపాటి                                        నియోగులు                               హరిత
ఉండల                                           స్మార్తులు                                  లోహిత 
ఉండవల్లి                                         ఆరువేల నియోగులు                   భారద్వాజ
ఉండవల్లి                                         తెలగాణ్యులు                             భారద్వాజ
ఉండవల్లి                                         వెలనాటి నియోగులు                   భారద్వాజ
ఉండవల్లి                                         వెలనాటి వైదికులు                      భారద్వాజ

ఉండవిల్లి                                         వెలనాటి వైదికులు                      భారద్వాజ
ఉండవెల్లి                                         కాణ్వేయులు                             భారద్వాజ                
ఉండ్రాజవరం                                    వెలనాటి వైదికులు                      పూతిమాష
ఉండి                                             శైవులు                                   కాశ్యప
ఉండుగుల                                       కాసలనాటి వైదికులు                  శౌనక
ఉండేలు                                          తెలగాణ్యులు                            శాండిల్యఊట                                              కాణ్వులు                               భారద్వాజ
ఊటపాలెం                                       నియోగులు                            ఆనంద
ఊటపాలెం                                       నియోగులు                            కాశ్యప
ఊట - ఊట్ల                                     తెలగాణ్యులు                          పరాశర
ఊటగుంట్ల                                        కాసలనాట్లు                           వాధ్య్రశ్వ
ఊటమద్ది                                         మాధ్వులు                            శ్రీవత్స
ఊటుకూరి                                        గోల్కొండ వ్యాపార్లు                  కౌండిన్య
ఊటుకూరు                                       ఆరువేల నియోగులు               ఆనంద
ఊటుకూరు                                       కాసలనాట్లు                          ఆనంద
ఊటుకూరు                                       కాసలనాటి నియోగులు            కాశ్యప
ఊటుకూరు                                       నందవరీక నియోగులు             ఆనంద
ఊటుకూరు                                       నందవరీక నియోగులు             కాశ్యప
ఊటుపల్లి                                          ఆరువేల నియోగులు               కౌండిన్య

ఊ(వూ)టుపల్లి                                  ఆరువేల నియోగులు               ముద్గల
ఊన్నవ                                           ఆరువేల నియోగులు               గార్గేయ
ఊన్నం                                            ఆరువేల నియోగులు               గార్గేయ
ఊన్నం                                            ఆరువేల నియోగులు               భారద్వాజ              
ఊన్నం                                            వెలనాటి వైదికులు                  భారద్వాజ
ఊరకరణం                                         కాణ్వులు                             ఆనంద
ఊరకరణం                                         కాణ్వులు                             భారద్వాజ
ఊ(వూ)రకరణం                                  ఆరువేల నియోగులు               కాశ్యప
ఊరకరణం                                         ఆరువేల నియోగులు               భారద్వాజ
ఊ(వూ)రకరణం                                  నందవరీక నియోగులు             కాశ్యప
ఊరుపెద్ది                                           వేగినాట్లు                             ఆనంద
ఊరుపెద్ది                                           వేగినాటి వైదికులు                  ఆత్రేయ                
ఊరె -ఊరే - వూరె- వూరే                     గోల్కొండ వ్యాపార్లు                  హరిత
ఊ(వూ)లపల్లి                                     ఆరువేల నియోగులు               హరిత
ఊ(వూ)లపల్లి                                     వెలనాటి నియోగులు               హరిత
ఊళ్ల                                                కాసలనాట్లు                           వాధూల
ఊంటుకూరు                                      కాసలనాట్లు                           ఆనంద
ఊంటుకూరు                                       కాసలనాట్లు                          కాశ్యపఎక్కటులపెనుమదురు                           వెలనాటి నియోగులు              ముద్గల
ఎక్కటులు ఉప్పలపాడు                          కాణ్వులు                            కాశ్యప        
ఎక్కటులు ఉప్పలపాడు                          కాణ్వేయులు                       కాశ్యప
ఎక్కిరాల                                            గోల్కొండ వ్యాపారులు            భారద్వాజ
ఎడపాటి                                             ఆరువేల నియోగులు             కౌండిన్య
ఎడ(డి)విల్లి                                         తెలగాణ్యులు                       ఆత్రేయ

ఎడవిల్లి                                              కాసల్నాటి వైదికులు              శ్రీవత్స
ఎడవ(వె)ల్లి                                         నియోగులు                        కౌండిన్య
ఎడవ(వె)ల్లి                                         నియోగులు                        హరిత
ఎడవ(వె)ల్లి                                         వెలనాటి వైదికులు                హరిత
ఎడవ(వె)ల్లి                                         వెలనాటి వైదికులు                కౌండిన్య
ఎడవెల్లి                                              ఆరువేల నియోగులు              హరిత
ఎడ్లపల్లి                                              వెలనాటి నియోగులు              కౌండిన్య
ఎడ్లపల్లి                                              వెలనాటి వైదికులు                 కౌండిన్య
ఎడ్లపల్లి                                               కాణ్వులు                           శ్రీవత్స
ఎడ్లపాడు(టి)                                       వెలనాటి నియోగులు              కౌండిన్య
ఎడ్లపాడు(టి)                                        వెలనాటి నియోగులు             భారద్వాజ
ఎడ్లవూరి                                              వెలనాట్లు                          భారద్వాజ
ఎడ్లవూరి                                              ఆరువేల నియోగులు            భారద్వాజ
ఎద్దనపూడి                                          నియోగులు                         శ్రీవత్స
ఎద్దనపూడి                                           ఆరువేల నియోగులు             శ్రీవత్స
ఎదుట్ల                                                 తెలగాణ్యులు                      లోహిత 
ఎదురుమూడి                                       కాణ్వులు                            కాశ్యప
ఎదురుమూడి                                       మాధ్వులు                          కాశ్యప
ఎద్దుల                                                పేరూరి ద్రావిడులు                 కౌండిన్య
ఎనమదల                                           ఆరువేల నియోగులు              కాశ్యప
ఎనమదల                                             వెలనాటి నియోగులు            కాశ్యప
ఎనమదల                                             వెలనాటి వైదికులు               కాశ్యప
ఎనమదుర్రు                                           గోల్కొండ వ్యాపారులు           శాండిల్య
ఎనమలపని                                           గోల్కొండ వ్యాపారులు           కాశ్యప
ఎనమలపల్లి                                           కరణకమ్మలు                     హరిత
ఎనమలపల్లి                                           కరణకమ్మ వ్యాపారులు         హరిత
ఎనమలపల్లి                                            గోల్కొండ వ్యాపారులు             కాశ్యప
ఎనమలపల్లి                                            గోల్కొండ వ్యాపారులు             భారద్వాజ
ఎనమలమంద                                         ఆరువేల నియోగులు               కాశ్యప
ఎనుగుదురు                                            వెలనాటి నియోగులు              భారద్వాజ
ఎనుమలమంద                                        వెలనాటి నియోగులు               కౌండిన్య
ఎనమండ్ర                                                ఆరువేల నియోగులు               కాశ్యప
ఎనమండ్ర                                                 ఆరువేల నియోగులు              కౌశిక
ఎనమండ్ర                                                 వెలనాటి నియోగులు              శ్రీవత్స
ఎనమండ్ర                                                 వెలనాటి వైదికులు                 కౌశిక
ఎనమండ్ర                                                 వెలనాటి వైదికులు                 కౌశిక
ఎనమండ్ర                                                 వెలనాటి వైదికులు                 శ్రీవత్స
ఎనమందల

ఎనుమలమండ                                          వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
ఎరలపూడి                                                వెలనాటి నియోగులు               భారద్వాజ
ఎరకలపూడి                                              వెలనాటి వైదికులు                  భారద్వాజ
ఎరగుడిపాటి                                              ఆరువేల నియోగులు               భారద్వాజ
ఎరసూరి                                                   వెలనాటి వైదికులు                  హరిత
ఎరికలపూడి                                              వెలనాటి నియోగులు               భారద్వాజ
ఎరుకులపల్లి
ఎర్రగుంట్ల(టల)                                            వెలనాటి వైదికులు                పరాశర
ఎర్రగుంటల                                                  వెలనాటి వైదికులు                హరిత
ఎర్ర(ఱ్ఱ)మిల్లి                                                ఆరువేల నియోగులు             కౌశిక
ఎర్ర(ఱ్ఱ)మిల్లి                                                వెలనాటి వైదికులు                కాశ్యప
ఎఱ్ఱమిల్లి                                                     తెలగాణ్యులు                       శ్రీవత్స

ఎర్రవల్లి
ఎర్రం
ఎర్రా(ఱ్ఱా)పాత్రుని                                          కాణ్వులు                              ఆత్రేయ
ఎఱ్ఱాపాత్రుని                                                కాణ్వులు                              శ్రీవత్స
ఎర్రా(ఱ్ఱా)ప్రగడ                                             ఆరువేల నియోగులు                కౌండిన్య
ఎఱ్ఱాప్రెగడ                                                   ఆరువేల నియోగులు                శ్రీవత్స
ఎర్రాప్రగడ                                                   ఆరువేల నియోగులు                ముద్గల
ఎర్రు                                                         కాణ్వేయులు                          కౌశిక
ఎఱ్ఱగుంటలపాటి                                           కాణ్వేయులు                          భారద్వాజ
ఎఱ్ఱాప్రెగడ                                                  ఆరువేల నియోగులు                 ముద్గల
ఎఱ్ఱవరం                                                    ఆరువేల నియోగులు                 ముద్గల
ఎలకూచి                                                   వెలనాటి వైదికులు                    కౌండిన్య            
ఎలమర్తి                                                         మాధ్వులు                             ఆత్రేయ
ఎలమంచిలి - యలమంచిలి                             ఆదిశైవులు                             పరాశర
ఎలమంచిలి - యలమంచిలి                             కాణ్వులు                                కాశ్యప
ఎలమంచిలి - యలమంచిలి                             వెలనాటి వైదికులు                   కౌండిన్య
ఎలమంచిలి                                                      వెలనాటి వైదికులు                 హరిత
ఎలమంచిలి                                                     కాణ్వులు                               కౌండిన్య
ఎల్లమ(ల్లం)రాజు(ల)                                        ఆరువేల నియోగులు               భారద్వాజ
ఎల్లంభ(భొ)ట్ల                                                   వెలనాటి వైదికులు                  కౌండిన్య
ఎల్లంభ(భొ)ట్ల                                                   తెలగాణ్యులు                         కౌండిన్య
ఎల్లంరాజు                                                         ఆరువేల నియోగులు             శ్రీవత్స
ఎల్లంరాజులు                                                    ఆరువేల నియోగులు              భారద్వాజ
ఎల్లాజోస్యుల                                                    తెలగాణ్యులు                         కౌశిక
ఎల్లాజోస్యుల                                                    ఆరువేల నియోగులు             శ్రీవత్స
ఎల్లాజోస్యుల                                                    వెలనాటి నియోగులు             కౌశిక
ఎల్లాజోస్యుల                                                    వేగినాటి వైదికులు                 ఆత్రేయ           

ఎల్లాపంతుల                                                    వేగినాటి వైదికులు                  ఆత్రేయ
ఎల్లాప్రగడ                                                        ఆరువేల నియోగులు             కౌండిన్య
ఎల్లాప్రగడ                                                         కరణకమ్మలు                       ఆత్రేయ
ఎల్లాప్రగడ                                                          వెలనాటి నియోగులు              ఆత్రేయ
ఎల్లాప్రగడ                                                         వెలనాటి నియోగులు               కౌండిన్య
ఎల్లాప్రెగడ                                                         ఆరువేల నియోగులు               కౌశిక
ఎల్లాప్రెగడ                                                         ఆరువేల నియోగులు               భారద్వాజ
ఎల్లాప్రెగడ                                                         గోల్కొండ వ్యాపారులు              హరిత
ఎల్లాప్రెగడ                                                         వెలనాటి వైదికులు                  హరిత
ఎల్లాయి                                                            ది(వి)మిలి ద్రావిడులు              కాశ్యప
ఎల్లావఝల                                                       తెలగాణ్యులు                          ఆత్రేయ
ఎల్లావఝల                                                       తెలగాణ్యులు                          శ్రీవత్స
ఎల్లావఝల                                                       వేగినాటి వైదికులు                   కౌండిన్య
ఎల్లావఝల                                                       వేగినాటి వైదికులు                   హరిత
ఎల్లిపరాజు                                                          ఆరువేల నియోగులు               భారద్వాజ
ఎల్లిపరాజుల                                                       నియోగులు                           భారద్వాజ
ఎల్లిమంద                                                           ఆరువేల నియోగులు              కాశ్యప
ఎల్లిమంద                                                           వెలనాటి నియోగులు              కాశ్యప
ఎల్లిమంద                                                           వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
ఎల్లేపెద్ది - యెల్లేపెద్ది                                            వెలనాటి వైదికులు                  కాశ్యప
ఎల్లేపెద్ది                                                              వెలనాటి వైదికులు                  శాండిల్య
ఎంకా                                                                 ద్రావిడులు                             కౌండిన్య
ఎంకా                                                                 ద్రావిడులు                             భారద్వాజ
ఎంకా                                                                 ద్రావిడులు                            శృంగి 
ఎండ్లూరి


ఏకరాజు                                                            ఆరువేల నియోగులు              ఆత్రేయ
ఏకా                                                                  ఆరువేల నియోగులు             ఆత్రేయ 
ఏకా                                                                  వెలనాటి నియోగులు             ఆత్రేయ      
ఏకా                                                                  వెలనాటి వైదికులు                 ఆత్రేయ
ఏకాక్షరం
ఏచి(చీ)రాజు                                                       గోల్కొండ వ్యాపార్లు                కాశ్యప
ఏచీరాజు                                                             గోల్కొండ వ్యాపార్లు                శ్రీవత్స
ఏచూరి - యేచూరి                                              వెలనాటి వైదికులు                కాశ్యప
ఏటుకూరి                                                           ఆరువేల నియోగులు             భారద్వాజ
ఏటుకూరి                                                           వెలనాటి నియోగులు             కాశ్యప
ఏటుకూరి                                                           వెలనాటి వైదికులు                 భారద్వాజ
ఏటూరి                                                              గోల్కొండ వ్యాపార్లు                 శ్రీవత్స
ఏటూరి                                                              గోల్కొండ వ్యాపార్లు                 హరిత
ఏటూరు                                                            వెలనాటి నియోగులు             భారద్వాజ 
ఏడిద                                                                వెలనాటి వైదికులు                కౌశిక
ఏడిది                                                                ఆరువేల నియోగులు             కాశ్యప
ఏడిది                                                                వెలనాటి వైదికులు                 కాశ్యప
ఏడిది                                                                వెలనాటి వైదికులు                కౌశిక
ఏడుగండ్లపాటి                                                    కాణ్వులు                             కాశ్యప
ఏడుగండ్లపాటి                                                    కాణ్వులు                             భారద్వాజ
ఏడుగండ్లపాటి                                                    కాణ్వేయులు                        కాశ్యప
ఏడుగండ్లపాటి                                                    కాణ్వేయులు                        శౌనక
ఏడగుండ్లపాడు                                                  కాణ్వులు                             కౌండిన్య
ఏడుగుండ్లపాడు                                                 కాణ్వేయులు                        కౌండిన్య
ఏడునూతల                                                       కాణ్వేయులు                       కాశ్యప
ఏడునూతల                                                       కాణ్వేయులు                       భారద్వాజ
ఏడునూరల                                                        కాణ్వులు                             కాశ్యప
ఏడుమాండు                                                       కాణ్వులు                             కాశ్యప
ఏడుమాండు                                                       కాణ్వేయులు                        కాశ్యప
ఏడూరి
ఏదులపల్లి
ఏనంబాకం                                                          ఆరామ ద్రావిడులు                కౌండిన్య
ఏని                                                                    ఆరామ ద్రావిడులు                 కౌశిక
ఏనుగు -ఏనుగుల -ఏనుగులలంక                        ఆరువేల నియోగులు             భారద్వాజ
ఏనుగు -ఏనుగుల -ఏనుగులలంక                        వెలనాటి నియోగులు             భారద్వాజ
ఏనుగు -ఏనుగుల -ఏనుగులలంక                        వెలనాటి వైదికులు                 భారద్వాజ
ఏనుగుపల్లి                                                           కాణ్వేయులు                        కాశ్యప 
ఏనుగుపాటి                                                         ఆరువేల  నియోగులు             కౌండిన్య
ఏనుగుల                                                             ఆరువేల నియోగులు              వాధూల
ఏనుగుల                                                             వెలనాటి నియోగులు              వాధూల 
ఏనుగుల                                                             వెలనాటి వైదికులు                  వాధూల  
ఏర్చూరి                                                               ఆరువేల నియోగులు              కాశ్యప
ఏర్చూరి                                                               ఆరువేల నియోగులు              శౌనక
ఏర్చూరి                                                               ఆరువేల  నియోగులు              శ్రీవత్స
ఏలాచూరి(రు)                                                      కాణ్వులు                               భారద్వాజ
ఏలూచూరి                                                            కాణ్వులు                              వాధూల                  
ఏలూరి                                                                 కాణ్వులు                              పరాశర
ఏలూరి                                          కాణ్వులు                                    కాశ్యప
ఏలూరి                                          కాణ్వులు                                    పరాశర
ఏలూరిపాటి                                     వెలనాటి వైదికులు                         కాశ్యప
ఏలూరిపాటి                                     వెలనాటి వైదికులు                         శ్రీవత్స
ఏలూరు                                         శ్రిష్టి కరణాలు                                శ్రీవత్స
ఏల్చూరి                                         ఆరువేల నియోగులు                      కాణ్వ
ఏల్చూరి                                         కాణ్వేయులు                                కాణ్వ

ఏలేరు                                           కాణ్వులు                                    శ్రీవత్స
ఏలేశ్వరపు(రం)                               ఆరువేల నియోగులు                      కౌశిక
ఏలేశ్వరపు(రం)                               ఆరువేల నియోగులు                      గౌతమ
ఏలేశ్వరపు(రం)                               తెలగాణ్యులు                                హరిత
ఏలేశ్వరపు(రం)                               ములకనాట్లు                                హరిత
ఏలేశ్వరపు(రం)                               ములకనాటి నియోగులు                  హరిత
ఏలేశ్వరపు(రం)                               వెలనాటి నియోగులు                      కౌశిక
ఏలేశ్వరపు(రం)                               వెలనాటి నియోగులు                      గౌతమ
ఏలేశ్వరపు(రం)                               వెలనాటి వైదికులు                         కౌశిక
ఏలేశ్వరపు(రం)                               వెలనాటి వైదికులు                         గౌతమ
ఏల్చేరి(రు)                                    వెలనాటి నియోగులు                       కాశ్యప
ఏల్చేరి(రు)                                    ఆరువేల నియోగులు                       కాశ్యప
ఏల్చేరి(రు)                                    వెలనాటి వైదికులు                          కాశ్యప    ఐడపూరి                                       వెలనాటి వైదికులు                         కౌండిన్య
ఐడవూరి(రు)                                 వెలనాటి వైదికులు                         కౌండిన్య         
ఐతరాజు                                       వెలనాటి వైదికులు                          కౌశిక
ఐతంరాజు                                      ఆరువేల నియోగులు                      కౌండిన్య
ఐతంరాజు                                      వెలనాటి వైదికులు                         కౌండిన్య
ఐతవరం                                       నందవరీక నియోగులు                     కౌశిక
ఐతా                                           నందవరీక నియోగులు                      కౌశిక
ఐనపర్తి                                        కాణ్వులు                                      భారద్వాజ
ఐనవిల్లి (కస్తూరి)                            నియోగులు                                   వాధూల
ఐనవిల్లి                                        శైవులు                                        కౌండిన్య
ఐనవిల్లి కస్తూరి                               శైవులు                                        కౌండిన్య
ఐనారి(రు)                                   కాణ్వేయులు                                  భారద్వాజ
ఐనాల                                         కాణ్వులు                                      కాశ్యప  
ఐనాల                                         కాణ్వేయులు                                  కాశ్యప
ఐనావఝల                                  వెలనాటి వైదికులు                            కౌండిన్య 

ఐనావఝల                                  తెలగాణ్యులు                                  శాండిల్య  
ఐనావరపు                                   ఆరువేల నియోగులు                         కాశ్యప 
ఐనావరపు                                   ఆరువేల నియోగులు                         భారద్వాజ
ఐనావరపు                                   కాణ్వులు                                       కాశ్యప 
ఐనావరపు                                   కాణ్వులు                                      కౌండిన్య
ఐనావరపు                                   కాణ్వేయులు                                  కాశ్యప
ఐనావరపు                                   కాణ్వేయులు                                  కౌండిన్య
ఐనావరపు                                   కాణ్వేయులు                                  భారద్వాజ
ఐనావరపు                                   నందవరీక నియోగులు                      కౌండిన్య 
ఐనావరపు                                   నందవరీక నియోగులు                      భారద్వాజ
ఐనీపంతుల                                  ద్రావిడులు                                    పురుకుత్స
ఐనంపూడి                                   ఆరువేల నియోగులు                        ఆత్రేయ
ఐనంపూడి                                   ఆరువేల నియోగులు                        కౌత్స
ఐనంపూడి                                   స్మార్తులు                                      ఆత్రేయ
ఐనంపూడి                                   స్మార్తులు                                      కౌత్స
ఐనంప్రోలు                                   కాణ్వులు                                      కాశ్యప 
ఐనంప్రోలు                                   ప్రథమ శాఖ                                   కాశ్యప 
ఐనంప్రోలు                                  నియోగులు                                    కాశ్యప 
ఐనంప్రోలు                                  శైవులు                                         కాశ్యప
ఐనాబత్తుల                                 కోసలేయులు                                 వాధ్య్రశ్వ
ఐనాం                                        కాణ్వులు                                      కాశ్యప 
ఐనాం                                        కాణ్వేయులు                                  కాశ్యప 
ఐలవఝల                                 ఆరామ ద్రావిడులు                            భారద్వాజ
ఐలవఝల                                 వెలనాటి వైదికులు                            కౌండిన్య
ఐలవఝల                                 తెలగాణ్యులు                                   గౌతమ
ఐలవరపు                  ఆరువేల నియోగులు             లోహిత
ఐలవరపు కస్తూరి            ఆరువేల నియోగులు             వాధూల 
ఐలవరపు కస్తూరి             వెలనాటి నియోగులు             వాధూల
ఐలవరపు కస్తూరి             వెలనాటి వైదికులు            వాధూల  
ఐలాపంతుల                 ద్రావిడులు                 పురుకుత్స
ఐలారపు                 కాసలనాట్లు                 లోహిత
ఐలారపు                 నియోగులు                 లోహిత
ఐలారపు కస్తూరి                 నియోగులు                  వాధూల
ఐలారపు కస్తూరి                 నియోగులు                 శాండిల్య 
ఐలారపు కస్తూరి                 వైదికులు                 వాధూల 
ఐలూరి                     ఆదిశైవులు                 కౌండిన్య
ఐలూరు                     ఆదిశైవులు                 కౌండిన్య
ఐతంరాజు
ఐనపర్తి

ఐనావఝ్జల

ఒజ్జరాజు                 వెలనాటి నియోగులు             కౌశిక

ఒజ్జరాజు                 వెలనాటి నియోగులు             భారద్వాజ

ఒడ్డేపూడి                 ఆరువేల నియోగులు             కాశ్యప

ఒద్దిముక్కల                ఆరువేల నియోగులు             భారద్వాజ

ఒద్దిముక్కల                 వెలనాటి వైదికులు             భారద్వాజ

ఒద్దిముక్కల                 వెలనాటి వైదికులు             భారద్వాజ

ఒనేలు                     కరణకమ్మలు                 భారద్వాజ

ఒలవేటి                     వెలనాటి నియోగులు             గౌతమ

ఒలవేరు                     బడగల కన్నడులు             శఠమర్షణ

ఒలవేరు                    వెలనాటి నియోగులు             గౌతమ

ఒలవేరు                     వెలనాటి నియోగులు             శ్రీవత్స

ఒలవేరు                     వెలనాటి వైదికులు            శ్రీవత్స

ఒంక                     వెలనాటి వైదికులు             హరిత

ఒంకదళం                 గోల్కొండ వ్యాపారులు             భారద్వాజ

ఒంకమామిడి                 కాణ్వులు                 కౌండిన్య

ఒంగర                     తెలగాణ్యులు                  భారద్వాజ

ఒంగల                     తెలగాణ్యులు                 శ్రీవత్స

ఒంగవేటి                 వెలనాటి వైదికులు             హరిత

ఒంగూరపు                 ఆరువేల నియోగులు             శ్రీవత్స

ఒంగూరి                 ఆరువేల నియోగులు             భారద్వాజ

ఒంగొండ                 ఆరువేల నియోగులు             శ్రీవత్స

ఒంగోలు                 ఆరువేల నియోగులు             ఆత్రేయ

ఒంగోలు                 ఆరువేల నియోగులు             కౌండిన్య

ఒంగోలు                 ఆరువేల నియోగులు             భారద్వాజ

ఒంగోలు                 నియోగులు                 కౌండిన్య

ఒంటెద్దు                 పేరూరి ద్రావిడులు             వాధూల ఓకాలు                     ఆరామ ద్రావిడులు             శఠమర్షణ

ఓకాటు                     ఆరామ ద్రావిడులు             శఠమర్షణ

ఓగిరాల                    ఆరువేల నియోగులు             భారద్వాజ

ఓగిరాల                    ఆరువేల నియోగులు             హరిత

ఓగిరాల                     వెలనాటి నియోగులు             భారద్వాజ

ఓగిరాల                     వెలనాటి నియోగులు             హరిత                

ఓగిరాల                    వెలనాటి వైదికులు             కాశ్యప

ఓగిరాల                     వెలనాటి వైదికులు            భారద్వాజ

ఓగిరాల                     వెలనాటి వైదికులు             హరిత

ఓగేటి                    వెలనాటి వైదికులు             కౌండిన్య

ఓతేరు                     వెలనాటి నియోగులు             కౌండిన్య

ఓతేరు                     వెలనాటి వైదికులు             కౌండిన్య

ఓరగంటి                 వెలనాటి వైదికులు             కౌండిన్య

ఓరుగంటి                ఆరామ ద్రావిడులు            కాశ్యప

ఓరుగంటి                 ఆరామ ద్రావిడులు                భార్గవ

ఓరుగంటి                 ఆరామ ద్రావిడులు             శ్రీవత్స

ఓరుగంటి                 ఆరామ ద్రావిడులు             హరిత

ఓరుగంటి                 పేరూరి ద్రావిడులు             కౌండిన్య

ఓరుగంటి                 వెలనాటి వైదికులు             కౌండిన్య

ఓరువకట్ల                 ఆరువేల నియోగులు             కాశ్యప            

ఓరువకట్ల                 వెలనాటి వైదికులు             కాశ్యప

ఓరువకట్ల                 వెలనాటి వైదికులు             భారద్వాజ

ఓరేటి                     ఆరామ ద్రావిడులు             భారద్వాజ

ఓరేటి                     ఆరువేల నియోగులు             ఆత్రేయ

ఓరేటి                     వెలనాటి నియోగులు             గౌతమ

ఓరేటి                     వెలనాటి నియోగులు             హరిత

ఓరేటి                     వెలనాటి నియోగులు             భారద్వాజ

ఓరేటి                     వెలనాటి వైదికులు             కౌండిన్య

ఓరేటి                     వెలనాటి వైదికులు             గౌతమ

ఓరేటి                     వెలనాటి వైదికులు             భారద్వాజ

ఓరేటి                     వెలనాటి నియోగులు             ఆత్రేయ

ఓలేటి                    ఆరామ ద్రావిడులు             గౌతమ

ఓలేటి                     ఆరామ ద్రావిడులు            శఠమర్షణ

ఓంకారం(ము)(పు)            వెలనాటి వైదికులు             కాశ్యప

ఓంటెద్దు                పేరూరి ద్రావిడులు             వాధూల ఔటుపల్లి                 ఆరువేల నియోగులు             కౌశిక

ఔడూరి                     నందవరీక నియోగులు             హరిత

ఔనుకోట                వెలనాటి వైదికులు             కాశ్యప

ఔసుమంచి                 ఆరువేల నియోగులు             హరిత